Şeriat-ı Ahmediye’yi, Tarikat-ı Aliye’yi bozulan nizamı, intizamı yeniden kurup, zulüm ile dolan dünyayı adaletle donatmak için görev almış bulunuyorum. Şimdi sebebe sarılıyorum. Siyasi alanda yol arıyorum. Bu vesile ile sesimizi duyurmak istiyorum.

 

 Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla Başlarım

 

 

MERDU MERDAN OLDUM ÇIKTIM MEYDANA

Merdu merdan oldum çıktım meydana

Ol şahı merdandan sorsunlar bizi

Erişti şu gönlüm ilmi irfana

Hazreti Kuran’dan sorsunlar bizi

 

 

 

 

İki Ha bir Mim’de kendimi buldum

Sırrı esrarını hatibe sordum

Karanlık dünyadan geçtim kurtuldum

Ol Fatih Sultan’dan sorsunlar bizi

 

 

Âlimler okurlar emsile bina

Arifler verirler Kuran’a mana

Eğer çıktıysan Yüce Divana

Ol Yüce Divandan sorsunlar bizi

 

 

Nedir bu dünyanın gamı telaşı

Dünyayı terk etmiş bezirgânbaşı

Hindistan’dan almış kutlu kumaşı

Ol sırrı Sübhan’dan sorsunlar bizi

 

 

Benim derdim bu âleme baş imiş

İnci,mercan, yakut gözde yaş imiş

Ali’nin sevdiği kara kaş imiş

Ol saçı leyladan sorsunlar bizi

Hazreti Mevladan sorsunlar bizi


    Cümle Şeyhi meşayıha bu beyit armağan.
   Derdimi sizlere anlatmak istiyorum. Sizler ile derdimi paylaşmak istiyorum. Kişinin derdi Allah (cc) ise, dermanı da Allah (cc) olur. Allah’ın (cc) lütfü keremi,
kuluna ihsanı, kulunun nispetindedir.
   Yere, göğe sığmayan Allah (cc), kulunun gönlünü mekân eylemiş, kulundan kullara izzet,
ikram eylemiş ve kulunu aşikâra sultan eylemiş, Ümmeti Muhammede irşada tayin eylemiş, bu vasıta ile birçok evliya nöbet almış ve nöbet devreylemiştir. Tahtı Sübhan, Tahtı Süleyman mülkü iradeyi, bu çarkı çemberi beşeri dünya ehli
elinden alarak mülkü Süleyman’a emanet etmiştir.
Allah’ın (cc) selamı üzerinize ola Kıymetli Kardeşlerim!
   
   NECM SURESİ: Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla Başlarım.
1-Yıldıza; doğmaya başladığı zaman and olsun ki.
2-Arkadaşınız şaşırmadı ve batıla inanmadı.
3-Ve arzusuna göre söz söylemez.
4-O başka değil, ancak bir vahiydir, vahiy olunuverir.
5-Onu kuvvetleri pek şiddetli olan öğretmiştir.
6-Bir kuvvet sahibi ki, hemen dosdoğru göründü.
7-Ve o, en yüksek bir sema kıyısında idi.
8-Sonra yaklaştı da aşağıya iniverdi.
9-Derken iki yay kadar veya daha yakın oluverdi.
10-Hemen Allah Teâlâ’nın kuluna vahyettiğini vahyetti.
11-Gördüğü şeyi kalbi yalanlamadı.
   Sizlere halimi arz eyledim. Bizler, Hz. Allah’ın (cc) Esmaül Hüsna’sı gibiyiz. Esmada müsemma olan Hz. Allah (cc), Fenafillâh bahrinde hepimize bir güneş misali aynı mesafede doğar. İsimlerimiz değişiktir, ışığımız birdir. Herkes kendi
yörüngesinde seyreder.
   Kehf Suresi: Biz ona yeryüzünde bir iktidar hazırladık ve ona her şeyi bir sebep
kıldık. Lokmana da ilmi hikmeti verdik.
Arz olunduğu gibi Allah-ü Tela bazı işlerini sebeplere bağlamıştır. Bunun içindirki, Şeriat-ı Ahmediye’yi, Tarikat-ı Aliye’yi bozulan nizamı, intizamı yeniden kurup, zulüm ile dolan dünyayı adaletle donatmak için görev almış bulunuyorum. Şimdi sebebe sarılıyorum. Siyasi alanda yol arıyorum. Bu vesile ile sesimizi duyurmak istiyorum. Hz. Mikail’in (a.s) bize rehberlik yapmasını bekliyorum. Hz.
Hızır’ın (a.s) elimizden tuttuğu gibi. Biraz daha anlaşılsın diye böyle konuşuyorum.
Her söz, her yerde söylenmez, bunu biliyorum.
   Sizleri birlik beraberliğe, bu derdi paylaşmaya davet ediyorum. Bu davetimizi Hak bilin ve Hakka iltiba edin.
Allah yar ve yardımcımız olsun.  
Hak ve Hakikat Partisi Genel Başkanı
Sayın Dursun GÜNEŞ
Mahlası Muhammed Ali
İletişim:
HÜDHÜD MEDYA
Atatürk Mah. Meltem Sk. No:24/8 Sincan / ANKARA
0312 269 11 16


Paylaş |                                         Yorum Yaz - Arşiv   1921 kez okundu

Yorumlar

işte dünya     10/03/2013 23:45

yar ol dedi aradım buldum seni cevhere rastladım feri fer eyledi çamurdan çıkardı yüzüm ak eyledi hamd olsun yaradanıma mürşidim sen eyledi
Misafir - umut54