İstiklalimiz, istikbalimiz tehlikededir,Bu, bir haçlı seferidir,Gönlü olan, vicdanı, imanı olan, hiçbir vicdan sahibi, iman sahibi bu projeye ‘Evet’ diyemez.

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adı ile Başlarım

ASRIN ADAMI

 

   “Hatırla ki; Rabbin meleklere: “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım.” dedi. Onlar: “Bizler, hamdınla seni tespih ve seni takdis edip dururken, yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek insanı mı halife kılıyorsun?” dediler. Allah da onlara: “Sizin bilemeyeceğinizi herhalde ben bilirim.” dedi.” (Bakara Suresi 30)

   “Sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği (nimetler) hususunda sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz Rabbin, cezası çabuk olandır ve gerçekten O, bağışlayan merhamet edendir.” (Enam Suresi 165)

   “And olsun ki biz, insanoğluna keramet verdik ve şan şeref sahibi kıldık.” (İsra Suresi 70)

   “Allah’ın veli kullarına bir korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar.” (Yunus Suresi 62)

   Size iki ana başlığı ile insanı, anlatmaya çalışacağım. “And olsun insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Ve biz ona şah damarından daha yakınız.” (Kaf Suresi 16)

   Yeryüzünde iki türlü insan topluluğu vardır. Birisi Allah’ın tayfası, birisi de şeytanın tayfası. Bu iki tayfa, yaradılıştan beri kavgalı gelmiştir. Buna, Hak ile Batılın savaşı deniyor. Şu anda da bu savaş sürdürülüyor. Bu, bir hak ile batılın savaşıdır. Sizlere iki örnek ayet:

   “Şeytan onları istilâ etmiş, onlara Allah'ı anmayı unutturmuştur. Onlar, şeytanın hizbi (partisi)dir. İyi bilin ki şeytanın partisi kaybedecektir.” (Mücadele Suresi 19)

   “Allah'a ve ahiret gününe inanan bir milletin, babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları da olsa Allah'a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini görmezsiniz. Onlar o kimselerdir ki Allah kalbilerine iman yazmış ve onları kendinden bir ruh ile desteklemiştir. Onları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacak, orada ebedî kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da O'ndan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'ın hizbi (dininin yardımcıları)dir. İyi bil ki, kurtuluşa ulaşacak olanlar, Allah'ın hizbidir.” (Mücadele Suresi 22)

   Bugün Müslümanlar, bir hezimete uğramışsa bu ayetler laiki vecih ile yaşanmadığındandır. Bugün Avrupa hayranlığı, Avrupa dostluğu, maddeye bağımlı olan korkak idarecilerin halklarına bir ihanetidir.

   Bu belalardan kurtulmanın yolu, Allah’ın taraflarının bir araya gelmesi ile olacaktır. Başka türlü başarıya ulaşmanız, barış sağlamanız mümkün olmaz. Beşeriyet, artık bu işe çare olamaz. Türkiye, artık bir çıkmazın içindedir. Türkiye, oksijen çadırına girmiştir. Oksijenle yaşıyor. Ne kadar dayanır bilmem. İstiklalimiz, istikbalimiz tehlikededir. Etrafımıza bir bakarsak, bu tehlikeyi fark ederiz. Avrupa ismini koymuş. Bu, bir haçlı seferidir. Kültür savaşıdır. Siz adını ne koyarsanız koyun. Onların yol haritası belli ve üzülerek söylüyorum: Bu hareketin Türkiye’nin üzerinden yapılıyor olmasını, Osmanlı Ruhu ile bağdaştıramıyorum. Bu, bir ihanet projesidir. Bu proje, Siyonizm haçlılara, küfre hizmettir. Gönlü olan, vicdanı, imanı olan, hiçbir vicdan sahibi, iman sahibi bu projeye "Evet" diyemez.

   Barış süresine katkıda bulunmak isteriz. Barış, neye göre barış. Kuran’a göre mi? İrfana göre mi? İnsan hak ve hukukuna göre mi? Laikliğe göre mi? Apo’ya göre mi? Durum öyle gösteriyor ki Apo’ya göre, Kandile göre, İsrail’e göre, Zerdüştlüğe göre. "Olmaz" demeyin. Bu memlekette, neler oldu neler. Bu meclisin, vakıflar yasasını çıkarıp, "sözde Ermenilerin yetmiş sene evvelki haklarıymış" diye onları nasıl onurlandırdıklarına hepimiz şahit olduk. Aynı meclis, "sözde soykırım yasasını" onaylayarak şehitlerimizin kanlarını çiğneyebilirler. Sevgiler saygılar.  

                                    

Hak ve Hakikat Partisi Genel Başkanı 

Araştırmacı ve Yazar

Sayın Dursun GÜNEŞPaylaş |                                         Yorum Yaz - Arşiv   1551 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın