Kıymetli Müslümanlar, “Arz-ı mevud” kutsal topraklar tamamlanmak üzere. Bu ne demek oluyor derseniz; bölge yeniden şekilleniyor. Güzel şeyler oluyor. Bölgenin yeniden haritası değişecek diyenleri hatırlıyorsunuzdur inşallah.

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAHIN ADIYLA BAŞLARIM

                        ÇÖL FIRTINASI

        ELHAM DÜLİLLAHİ RABBİL ALEMİN ESSALATÜ VESSELAMU ALA SEYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALİHİ VE SAHBİHİ VESELLİM

        Allahutealanın adavetine şefkat ve merhametine sığınırım.

BELED SURESİ;

1 - Andolsun bu beldeye

2 - Ki sen bu beldede oturmaktasın.

3 - Ve and olsun baba ve çocuğuna.

4 - Biz insanı gerçekten bir sıkıntı içinde yarattık.

5 - İnsan, kendisine karşı kimse güç yetiremez mi sanıyor?

6 - Ben, yığın yığın mal yok ettim diyor.

7 - Kendisini bir gören olmadı mı sanıyor?

8 - Biz ona iki göz vermedik mi?

9 - Bir dil ve iki dudak?

10 - Ona iki yolu gösterdik.

11 - Fakat o, o sarp yokuşa göğüs veremedi.

12 - Bildin mi sen, o sarp yokuş nedir?

13 - Köle azat etmek,

14 - Veya salgın bir kıtlık gününde yemek yedirmektir,

15 - Yakınlığı olan bir yetime,

16 - Veya hiçbir şeyi olmayan yoksula.

17 - Sonra da iman edip de sabrı tavsiye eden ve merhamet tavsiye edenlerden olmaktır.

18 - İşte bunlar, amel defterleri sağlarından verilenlerdir.

19 - Âyetlerimizi tanımayanlar ise, onlardır işte amel defterleri sollarından verilenler.

20 - Onların üzerlerine bir ateş bastırılıp kapıları kapanacaktır.

 

Resullullah (s.a.v) devesi Kasva nerede çöktüyse orada mekan kurdu oturdu, Hazreti Nuh’un gemisi gibi…

Kıymetli Müslümanlar, “Arz-ı mevud” kutsal topraklar tamamlanmak üzere. Bu ne demek oluyor derseniz; bölge yeniden şekilleniyor. Güzel şeyler oluyor. Bölgenin yeniden haritası değişecek diyenleri hatırlıyorsunuzdur inşallah. Bu insanların sayesinde, öncülüğünde bu proje çok çabuk gelişti ve sadece Türkiye kanadı kaldı. Oda takılmak üzere. Türk Milletide bilerek veya bilmeyerek bu projeye destek verdi ve halen veriyor da. Ortadoğuyu kan gölüne çeviren bu proje bir fırtınanın doğmasına sebep olacak. Öyle ya rüzgâr eken fırtına biçer. Rüzgarlı havadan kaynaklanan bir fırtına çöl fırtınası, Selahattin Eyubi’ler Said Nursi’ler Kazım Karabekir gibi paşalar meydana getirir. Çöl sıcaklarının artması çöl fırtınasının başlamasına işaret etmektedir. Çöl fırtınası İslamlın üzerine esen acı poyrazı keser ve rüzgar ekenler fırtına biçerler!

Başta Namus-u Ekber olmak üzere Melaike-i Kiram, Evliya-yı Kiram daha evvel kendilerinden ahit alınan peygamberler...     “Hani Allah peygamberlerden ‘kesin bir söz (misak)' almıştı: "Andolsun size Kitap ve hikmetten verip sonra size beraberinizdekini doğrulayan bir elçi geldiğinde, ona kesin olarak iman edecek ve ona yardımda bulunacaksınız." Demişti ki: "Bunu ikrar ettiniz ve bu ağır yükümü aldınız mı?" Onlar: "İkrar ettik" demişlerdi de "Öyleyse şahid olun, ben de sizinle birlikte şahid olanlardanım" demişti.” (Ali İmran - 81) Ve defterini sağından alan Müslümanlarda bu fırtınayı estirecektir.  “Şüphe yok ki müslüman erkeklerle müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaat eden erkeklerle itaat eden kadınlar, sadık erkeklerle sadık kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, mütevazi erkeklerle mütevazi kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkeklerle ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkeklerle Allah-'ı çok zikreden kadınlar var ya, işte onlar için Allah bir mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır.” (Azhab Suresi – 35)

Bunların üzerine güneş doğduğu gibi Ashab-ı Kiram’dan sonra hiçbir kavmin üzerine doğmadı, böyle sadık kul sayılmadı. Sizlerinde bu karenin içinde olmanızı Allah’tan (c.c.) niyaz ederim.

İslam adına   Hz. Mehdi Resul Muhammed Ali

 

Bakın ne söylüyor Bektaşi Veli

Veli olanlara söylerler deli

Her yana uzanır Allah’ın eli

Bağdat bizimdir, bizimdir Bağdat

 

Encümenler bir araya gelsinler

Bir kılı ki kırk yerinden dilsinler

Söyle ki bu sözü böyle bilsinler

Bağdat bizimdir, bizimdir Bağdat

 

Uyan uykudan artık Şemseddin

Muhammet Mustafa eylemiş methin

Yeter ki Kostantiniye’yi fethedin

Bağdat bizimdir, bizimdir Bağdat

 

Bulutlar gürleyip şimşek çakanda

Hilal baş gösterip güneş doğanda

Güneş Doğup karanlığı boğanda

Bağdat bizimdir, bizimdir Bağdat

 

Ali’yim de der ki merdu merdane

Pehlivan olanlar çıkar meydane

Bu dünyaya derler bir köhne hane

Bağdat bizimdir, bizimdir Bağdat.  Paylaş |                                         Yorum Yaz - Arşiv   1589 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın