Peygamber Efendimiz (s.a.v) “Yahudi ve Nasaraları dost tutanlara lanet olsun” buyurdu… Bizde aynı dilden lanetliyoruz!!! Allah’ın (c.c.) laneti üzerlerine olsun!!!

        

            Allah’ın (c.c.) selamı üzerinize olsun. Rahman ve Rahim olan Allah’ın (c.c.)  adıyla başlarım… “Ey iman edenler, Yahudi ve Hıristiyanları dostlar (veliler) edinmeyin; onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden onları kim dost edinirse, kuşkusuz onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğuna hidayet vermez.” (Maide Suresi-51) “O, bir grubu doğru yola iletti, bir guruba da sapıklık müstahak oldu. Çünkü onlar Allah'ı (c.c.) bırakıp şeytanları kendilerine dost edindiler. Böyle iken kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlar.” (Araf Suresi-30) “Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerimden engelleyeceğim. Onlar her ayeti görseler bile ona inanmazlar; dosdoğru yolu (rüşd yolunu) da görseler, yol olarak benimsemezler, azgınlık yolunu, gördüklerinde ise onu yol olarak benimserler. Bu, onların ayetlerimizi yalanlamaları ve onlardan gafil olmaları dolayısıyladır.” (Araf Suresi-146) “Andolsun ki biz, "Allah'a kulluk edin ve Tâğut'tan sakının" diye (emretmeleri için) her ümmete bir peygamber gönderdik. Allah, onlardan bir kısmını doğru yola iletti. Onlardan bir kısmı da sapıklığı hak ettiler. Yeryüzünde gezin de görün, inkâr edenlerin sonu nasıl olmuştur!” (Nahl Suresi-36)

Milli görüş gömleğini çıkarıp laiklik gömleğini giyenler, Yahudi ve masaraları dost edinenler, tağutun emrine girenler Allah’ın (c.c.) gazabına uğramış ve büyük bir yenilgi almıştır. Etrafında ne bir dost nede bir yardımcı kalmamıştır. Bu kadar insanın ölümüne yaralanmasına göç etmesine zelil sefil olmasına sebep olmuştur. Neden? Neden!!!? “ İman edenler Allah (c.c.) yolunda savaşırlar, inanmayanlar ise tâğut (bâtıl davalar ve şeytan) yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarına karşı savaşın; şüphe yok ki şeytanın kurduğu düzen zayıftır.” (Nisa Suresi-76) Başka bir şey diye bilirmişsin. Sona çok yaklaştın zararın nesrinden dönsen kardır. “Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. O halde kim tâğutu reddedip Allah'a (c.c.) inanırsa, kopmayan sağlam kulpa yapışmıştır. Allah işitir ve bilir.” (Bakara Suresi-256) Bekliyorum!!! “Allah, inananların dostudur, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkâr edenlere gelince, onların dostları da tâğuttur, onları aydınlıktan alıp karanlığa götürür. İşte bunlar cehennemliklerdir. Onlar orada devamlı kalırlar”. (Bakara Suresi-257) Çıkış yolu: her kim Allah’a (c.c.)  sığınırsa Allah (c.c.) onlara çıkış yollarını gösterir. Bazen akıl merkebin çamura batmasına benzer çapaladıkça batar sizi kurtaracak olan bu millettir aklıselimdir siz halen tağuttan medet umuyorsunuz. Bu kadar basiretsizlik bu kadar gaflet bu kadar olumsuzluğa rağmen, hala ben âlimim diyorsan; Kendilerine Tevrat öğretildiği halde, onun gereğini yapmayanların durumu, sırtına kitap yüklenmiş merkebin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan kimselerin durumu ne kötüdür! Allah zalimleri doğru yola eriştirmez. Allah zalimler güruhunu hidayete eriştirmez.” (Cuma Suresi-5)

Biz Allah (c.c.) dostlarıyız ve zulme karşıyız. Sizler ise tağutun yanında zulüm yapmaktasınız ne kötü bir gidiş. Ruhum kudret elinde olan Allah’a (c.c.) yemin ederim ki islama karşı yapmış oldukları haksızlıklara zulmüme adaletsizliğe karşı tağuttan geri dönmezseniz, tağutun askeri olmaya devam ederseniz bu zulme fazla seyirci kalamayız sizlere karşı savaş açarım bunu bilesiniz!!!

Münafıklık alametleri;Bu, önce inanıp sonra inkâr etmiş olmalarındandır. Bu yüzden kalbiler mühürlenmiştir; artık anlamazlar. Onlara baktığın zaman cüsseleri hoşuna gider; konuşurlarsa sözlerini dinlersin; tıpkı, sıralanmış kof kütük gibidirler; her çığlığı kendi aleyhlerine sayarlar; onlar düşmandır, onlardan çekin; Allah canlarını alsın, nasıl da aldatılıp döndürülüyorlar.  Onlara: Gelin de Allah'ın Peygamberi sizin için mağfiret dilesin" dendiği zaman, başlarını çevirirler; büyüklük taslayarak yüz çevirdiklerini görürsün. Onlar için, bağışlanma dilesen de dilemesen de birdir; Allah onları bağışlamayacaktır. Doğrusu Allah, yoldan çıkmış milleti doğru yola eriştirmez.” (Münafikun Suresi – 3,6) Allah Faslıkları doğru yola eriştirmez. Peygamber Efendimiz (s.a.v) “Yahudi ve Nasaraları dost tutanlara lanet olsun” buyurdu… Bizde aynı dilden lanetliyoruz!!!  Allah’ın (c.c.) laneti üzerlerine olsun!!!Paylaş |                                         Yorum Yaz - Arşiv   1471 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın