Siyasi kavram. Siyaset Allah’ın siyasetidir. Kullar üzerinde kanun koyucu, ancak Allah-ü Teâlâ’dır. Allah’ın kanununda hiç bir değişiklik bulamazsınız. Beşeri kanunlar, menfaat, çıkar ve kendilerini koruma amaçlıdır. Yazboz tahtasına benzer.

Rahman ve Rahim Olan Allah (c.c.) Adıyla

Elhamdülillahi Rabbil Âlemin. Veselamun Alel Mürselin. Esselatu Vesselamu Ala Seyyidina Muhammedin ve Alihi ve Sahbihi Vesellim.
Allah’ın selamı üzerinize olsun.

HİZBULLAH - ALLAH’IN TARAFTARI- ALLAH’IN ASKERLERİ

Siyasi kavram. Siyaset Allah’ın siyasetidir. Kullar üzerinde kanun koyucu, ancak Allah-ü Teâlâ’dır. Allah’ın kanununda hiç bir değişiklik bulamazsınız.
Beşeri kanunlar, menfaat, çıkar ve kendilerini koruma amaçlıdır. Yazboz tahtasına benzer.

Vicdanların köreldiği zamane insanlarının kapitalizm, monarşi sistemi benimsemeleri, nefsanî hevâ ve hevesleri, Ene yapıları, evrensel din olan İslam anayasasına karşı tepkileri ve itirazlarıdır. 


Ey İnsanlar! Siyasi ve ticari hayatınızı Hz. Kuran’a göre şekillendirin. Çünkü Hz. Allah, sizlere adaletli olmayı emreder. “ Ey iman edenler! Kendiniz, anne-babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa, Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutun. (Onlar) ister zengin olsun, ister fakir olsun; çünkü Allah, onlara daha yakındır. Öyleyse adaletten dönüp heva (tutkuları)nıza uymayın. Eğer dilinizi eğip büker (sözü geveler) ya da yüz çevirirseniz, şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır.” (Nisa Suresi 135)


Kıymetli Müslümanlar! Şunu bilmelisiniz ki, Nemrutlar, Firavunlar, Hz. Allah’a karşı kanun koyanlar, er geç de olsa Allah-ü Teâlâ’yı karşılarında bulurlar.

Allah-ü Teâlâ’ya karşı kanun koyanlar, bu nizamı, intizamı bozanlar, Midyat halkının akıbetlerini bilmiyorlar mı? O Firavunları, nasıl denizde boğduk. İbret olarak cesedini sakladık. Yollar üzerlerinde nice harabeler bıraktık. O Ebrehe’yi nasıl bir ekin yığınına çevirdik. Gerçekten Biz, intikam sahibiyiz.
Onlara söyle. “Şüphesiz Allah, adaleti, ihsanı, yakınlara vermeyi emreder; çirkin utanmazlıklardan (fahşadan), kötülüklerden ve zorbalıklardan sakındırır. Size öğüt vermektedir, umulur ki öğüt alıp düşünürsünüz.” (Nahl Suresi 90)

Ey insanlar! Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın, fitne ve fesat çıkarmayın. Allah’ın (c.c) nasihatlerini hatırlayın. Yahudi ve Nasaraları dostlar edinmeyin! Her kim, onları dost edinirse, o da onlardandır. Allah, zalimler güruhunu hidayete erdirmez.


“Onlara: ‘Gelin, yeryüzünde fitne fesat çıkarmayın’ demenizde. Onlar, ‘Bizler ancak, ıslah edicileriz.’ derler. Hâlbuki onlar, bozguncuların ta kendileridir.” (Bakara Suresi 11-12)


Ey insanlar! İnsanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmedin. 


“Ey iman edenler! Adil şahitler olarak, Allah için, hakkı ayakta tutun. Bir topluluğa olan kininiz, sizi adaletten alıkoymasın. Adalet yapın. O, takvaya daha yakındır. Allah'tan korkup, sakının. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızdan haberi olandır.” (Maide Suresi 8)


“Şüphesiz Allah, size emanetleri ehline (sahiplerine) teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Bununla Allah, size ne güzel öğüt veriyor! Doğrusu Allah, işitendir, görendir.” (Nisa Suresi 58)


ALLAH’TAN daha güzel kanun koyacak kim vardır? Öyleyse Allah’tan korkun, adaleti ayakta tutun. Bir kavme olan hıncınız, sizleri adaletsizliğe sürüklemesin. Adalet, herkesin ortak yanıdır. Devletin ana temelidir. Bu taşlar ile oynamak, devletin temel yapısını bozar. İç kargaşalığa sebebiyet verir. Hukuk, kişilere göre şekillenir. Tarla, fare doğurur. Ambarda buğday bırakmaz. İşte gördüğünüz gibi tarla, fare doğurdu. Devlet ahlaken çöktü. Eşitlik bozuldu. Hürriyet yok oldu ve yine kaba kuvvet hâkim oldu. Eskiye dönüş başladı. Bu gidişin sonu, felakettir. Adaletsizliğe, adalet ile karşı konulur. “İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip, kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa eren onlardır.” (Maide Suresi 104) 


İşte biz, böyle bir topluluğuz. Bizim siyasi yapımız da budur. Zulüm ile dolan bu dünyayı, adaletle doldurmaya kararlıyız. Çünkü Biz, Hak ve Hakikat Partisi’yiz. Hak geldi, batıl zayi oldu. Batıl, zayi olmaya mahkûmdur. 


Hak ve Hakikat Partisi Genel Başkan 
Düşünür ve Yazar Sayın Dursun GÜNEŞ 
Mahlası MUHAMMET ALİ

Paylaş |                                         Yorum Yaz - Arşiv   1516 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın