Hak ve Hakikat Partisinin kıyamet alametlerinin görüldüğü bir zamanda kurulması, İslami bir anlayış ile siyasette sahne alması, akıllara birçok soru işareti getiriyor. Bu adam ne yapmak istiyor...

DURSUN GÜNEŞ 

ÖZ GEÇMİŞİ

1950 yılında Bayburt’un Demirözü ilçesinde doğmuştur. Annesi Hacı Müşkinaz Hanımdır, babası Hacı İsmail Efendi. Dursun GÜNEŞ yedi kardeşin en büyüğüdür. Üç yaşlarında ailesiyle birlikte Muş’a göç eden GÜNEŞ, çocukluk yılarını ve ilköğretimini Muş’ta geçirir. 1966 yıllarında İstanbul’a göç eden GÜNEŞ cehaletin karanlıklarına gömülür. 1980 yıllarında “Tarık Yıldızı” kapısını çalıp beynine zonklaması ile ilmi irfan mektebine çağırır. Tövbeyi Nasuhlu bulunan Dursun GÜNEŞ davete icabet ederek Garibullah dergâhına girer. İlmi irfan mektebinde aşık olan GÜNEŞ, MEKTEB-İ İRFANDA İRŞADA SEÇİLİR. 1990 yılında Erzurum’da irşada başlayan GÜNEŞ iki binden fazla şiir yazmıştır ve 17 kitap neşretmiştir. Şair ve yazar olan GÜNEŞ aynı zamanda imtiyaz sahibi olarak da Tevhit Gemisi dergisini çıkarmıştır. 29 temmuz 2008 de kırk arkadaşı ile Hak ve Hakikat Partisini kuran GÜNEŞ partinin Genel Başkanı olarak siyaset gömleğini giymiş ve siyasi arenada top koşturmaya başlamıştır. Aynı zamanda müteahhit olan GÜNEŞ evli ve dört çocuk babasıdır.


Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile başlarım
Elhamdülillahi rabbil alemin ve selamun alel murselin

Hak ve Hakikat Partisinin kıyamet alametlerinin görüldüğü bir zamanda kurulması, İslami bir anlayış ile siyasette sahne alması, akıllara birçok soru işareti getiriyor. Bu adam ne yapmak istiyor? Laik bir devlet çatısı altında nasıl hareket edecek.
Bütün dünya birlikte bir nemrut yaratmış ve bu nemrutun etrafında dönerken, putperestlerin putlarını kırmaya nasıl cesaret edebilir? Bunların kurulu düzenini nasıl yıkabilir?
Her kamalatın bir zevali her zevalin bir kemalatı var. 
Zevalatı kamalata dönüştürmek.

1- EMANET:
2-EHLİYET: 
3- LİYAKAT:
4- MEŞVERET:
5- BİAT:
6- ADALET:
Adalete dönüştürmek için Osmanlı ideolojisini ön görmek. 
Hak ve Hakikat Partisinin ideolojisi, Osmanlı ideolojisidir.

Türkiye’nin mozaiğine göre yeni bir anayasa yapması.
A - Dokunulmazlıkların kaldırılması.
B - İdam yasasının uygulanması. 
C - Kısasa kısas.
Ç - Rüşvetin ortadan kaldırılması.
D - Yolsuzlukların önlenmesi.
E - Rtük ortadan kaldırılarak hür basına yol verilmesi. Doğru haber yapmayanların meslekten atılarak cezalandırılması.
F - Toplum ahlakını bozan zinanın kaldırılması, müstehcen yayınların ve filmlerin yasaklanması.
G - Vesayetin her türlüsünü ortadan kaldırmak.
Ğ - Diyanet sağlam bir yapıya kavuşmalı, vesayetten kurtulmalıdır. 
H - İmamlar medreselerde yetişerek Allah’ın alimi olmalıdır. Halk ile örtüşmelidir. Bir milletin alimi ve amiri bozuksa o millet bozulmaya mahkumdur.
I - Alınacak Asayiş Tedbirler 
Ali İmran"104. Ayet" - İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa eren onlardır. 
İ - Adaletle kurulacak olan devleti korumak ve kollamak
J - Yahudi birliği olan avrupa birliğinden ayrılmak
K - Natodan geri çekilmek.
L - İSRAİL’İ defterden silmek.
M - Bütün masonik faaliyetlere son vermek
Bakara"120. Ayet" - Sen onların milletlerine tabi olmadıkça ne yahudiler, ne de hıristiyanlar senden asla hoşnud ve razı olmayacaklar. De ki, gerçekten de Allah'ın hidayeti, hidayetin ta kendisidir. Şânım hakkı için, sana vahiyle gelen bu kadar bilgiden sonra, kalkıp da onların arzu ve heveslerine uyacak olursan, sana Allah'dan ne bir dost bulunur, ne de bir yardımcı. BUNU BÖYLE BİLMEK
N - Terör
Terörün her türlüsüne karşıyız. Yani başımızda bir terör devlet istemiyoruz.
O - Orta doğu projesine karşıyız.
Ö - Burası Türkiyedir Türkiye olarak kalacaktır! Bunu hiç unutmayın.

Türkiye’de bir siyasi parti olan Hak ve Hakikat Partisi bu ruh ile size geliyor. Nefsim yedi kudret üzerinde olan Allah’a yemin ederim ki duruşumuz hiç değişmeyecektir. 
Selamlar sevgiler saygılar, Allah’a Emanet.

Hak ve Hakikat Partisi 
- Zevalatın kemalata dönüşebilmesi için, dünya devletleri ile rekabet yapar bir hale getirmek.
- Tarım politikasında frenleyen Türkiyeyi şaha kaldırmak. İhracat yapar hale getirmek. Çiftçinin yüzünü güldürmek.
- Doğal zenginliklerimizi, madenlerimizi işleyerek dumansız fabrikaları hayata geçirmek.
- Petrol ihtiyacımızı karşılamak, petrol fiyatlarını aşağı çekmek. 
- Altın rezervlerimizi işleyerek dünyanın muhtaç olduğu ışığa kavuşmak.
- Deryaya çağlayan nehirlerimizi tarım arazilerine hayat veren dünyamızı aydınlatan ışığa çevirmek.

Hak ve Hakikat Partisi 
Karanlıklar içerisinde olan bir türlü aydınlığa çıkamayan, Türkiye ve Dünyayı aydınlatmak için doğmuştur.
Bu kadar putperestliğin, bu kadar cehaletin, bu kadar zulmün karşısına; Yüce Allah’ın şefkat ve merhamet kapsamında, Arz-ı Mevut oyununu bozacak ruhu rahmanının doğmasıdır.

Hak ve Hakikat Partisi 
Yüce Allahın bir ihsanıdır. Böyle bir güneş daha doğmadı doğmazda. Her zaman arzın üzerinde fitne üreten, arzı birbirine katan Arz-ı Mevutçular vardır. Arzın sahibi Yüce Allah fitne fesada karşı bizlere mücadele etmemizi emreder. Bu emir üzerine Hak ve Hakikat Partisi Allah’ın tarafıdır. Allah’ın mücahitleridir. Hak ve Hakikat Partisi. Bundan hiç şüphe duymayın.
Bir ölçüde hâkimiyet Allah’ın oluncaya kadar, hak olan mücadelesini sürdürmeye kararlıdır.
Kuran en büyük anayasamızdır. Allah’ın hükmünde hiç bir değişiklik göremezsiniz.
Türkiye’de laik sistemin ne demek olduğunu MENDERES olayında görebilirsiniz. Yirmi sekiz şubatçılarda göre bilirsiniz. Dünyaya bakmanız yeterli. Müslümanlar bu zulümden muhakkak kurtulmalıdırlar.

Hak ve Hakikat Partisi 
Müslümanlar için bir kurtuluş gemisidir. Yağmurlar yağmaya sular kaynamaya başladı. Kurtuluş gemisine koşun. Biz size Hakkı vaad ediyoruz.
Hak ortaya çıkınca hiç bir Müslüman’ın başka bir seçeneği kalmaz velev ki zorda olsa. Hak ile müsemma olan Hak Erleri mallarıyla canlarıyla Allah yolunda mücadele etmek için emrolunmuşturlar. Türlü bahaneler ile bu görevden kaçamazsınız. 
Ey insanlar! Ey ihvanlar! Sahip olduğunuz değerlere sahip çıkın.
Dinini korumak üzerinize farzdır, vatanınızı namusunuzu aklınızı korumak üzerinize farzdır.
BOP Eş Başkanı olan Başkandan ne bekliyorsunuz? Satılan Türkiye’yi geri alacağını mı?
Artık hak geldi batıl zayi olacaktır, batıl zayi olmaya mahkûmdur.

Kürt meselesine gelince; arzın fitnesinin bir kolu da Türkiye’de bu fitne hızla yayılıyor. Çaresiz görülse de Hak ve Hakikat Partisi çok geniş kapsamlı bir ideolojiye sahip. Yeni bir dünya inşa edecek olan Hak ve Hakikat Partisi Bağdat’ı aldığı zaman sorun çözülmüş olacak.
Bizim Kıbrıs, Bosna, Çeçenistan, Doğu Türkistan, Çin seddine kadar uzanacak olan bir hedefimiz var. Arz-ı Mevutun üzerinden başlayan bir dünya haritamız var. Bunu tüm dünya böyle bile!

Arzu mevut haritasını yazıp çizenler, dünyaya yayanlar, hayata geçmesine çalışanlar, Osmanlı Toprakları üzerinde Osmanlıyı hiçe sayanlar, Osmanlının yeniden doğacağını hiç düşünmediler! Topların konstantin kalesini yıkacağını hiç düşünmediler. Aşkın akıldan üstün olduğunu anlamadılar. Şimdi anlayacaklar şimdi tanıyacaklar. Gazanız mübarek ola. Kısasa kısas!

Hak Partisi, asmayı kesmeyi bunun için söyledi. Kısasa kısas!
Adalet kılıcını masanın üstüne koyacağız. Devletin kasasına el atanın elini keseceğiz. Bu vatana göz dikenleri, bu vatanı satanları, bu vatana ihanet yapanları, bu vatana kurşun atanları asacağız!

Dünya görüşümüz
Dünya bir otoriter devletin elinde. Sömürü düzeni kurmuşlar bütün dünyayı sömürüyorlar ve Kan üzerinden besleniyorlar. Yüce Allah’a karşı bir savaş içerisinde olan bu vahşiler Allahın kullarına karşı savaşlarını sürdürmekte dünyayı bir çıkmazın içine sürüklemededirler. Küfür bir millettir. Bir millet haline gelen batılı haydutlar. Hiç bir engel tanımıyor, Müslüman ülkeleri yıkıp yakıyorlar. Etrafımızı saran ateşlerden sıranın bize geldiğini anlıyoruz. Hak Partisi olarak şunu diyoruz, bu tehlikeye karşı bir bütün olalım caydırıcı olalım ve karşı olalım direnelim. Vatanımıza girmelerine, bölüp parçalamalarına, yakıp yıkmalarına, vatanı yağma yapmalarına engel olalım.

Ey insanlar! 
Hak belli batıl belli. Daha oyalanmayın batılın yol haritası belli sizin ülkenizi de kapsıyor bu fırsatı ona vermeyin.
Ekonomi
Dört ayak üzerine olur. İhracat ithalat üretim denetim. Türkiye hayali ihracatlardan çok çekti çekiyor. Çavuş onbaşı ilişkileri, ihale yolsuzlukları. Gereksiz ve keyfi ithalatlar. Türkiye’yi çok gerilerde bıraktı. Cari açığı büyüttü. Demek oluyor ki; hiç bir iş denetimsiz olmaz. Çorba taştı mı pahası sorulmaz. Bir yere kurt girdimi daha iflah olmaz. Sadece vergi politikası ile devlet yönetilemez. Bu sistem halka zulümdür. Devlet milletin ortağı gibi yakasından tutmuş bir yana kımıldayamıyor. Zenginler istediği gibi at oynatıyor, deveyi hamuduyla yutuyor. Karada gemi yürütüyor hiç kimsenin ruhu duymuyor.

Türkiye siyaseti
Ahlaken sıfırlanmış insanların gayri ahlaki tavır ve davranışları pişkinlikleri gösteren bir tablo. Dünde böyle idi bugünde böyle inşallah yarın böyle olmaz. Bu siyaset içerisinde temiz bir insan siyaset yapamaz. Bizim siyasetimiz Yüce Allah’ın siyaseti. Resulünün siyaseti olacaktır. Bu hak hukuk tanımaz insanlar ile mücadelemiz olacaktır. Cahiliye döneminde doğan Hz. Muhammed sav Efendimiz gibi. Küfrün kılıcını çeken bu siyaset. Hak ortaya çıkınca tepkilerini ortaya koyacaklardır. Çürümüş bu siyaset Hakkın karşısında hezimete uğrayacak, Hak galip gelecektir. 
Türkiye yeni bir sayfa açacak, Fatihler doğacak, yeni bir çağ açacak, dünyaya yayılacak. Böyle bir oluşumun içerisinde olmak istemez misiniz?
Eğer isterseniz adres belli Hak ve Hakikat Partisi! İslam’a doğan güneş.
1435 yıldır böyle bir güneş daha doğmadı. Asr-ı saadet yılları yeniden yaşanacak ve altın cağı yakalayacak. Biz bu yolun yolcusuyuz. Kervan kalkmak üzere yolcular yerlerini alsın diyoruz. Hak yolcularını bekliyoruz. Eğer bir kusurumuz var ise af ola. 
Sevgiler saygılar. Allah yar ve yardımcınız olsun. Muradınız muradımızdır. 

Hak ve Hakikat Partisi

Genel Başkanı
Dursun GÜNEŞ “Ali Mehdi Resul”


İdeolojimize görüşlerimize destek vermek,katkı sağlamak,olumlu olumsuz görüş beyan etmek en tabii hakkınızdır.Bu konuda partimizle temasa geçmenizi rica ederiz.Paylaş |                                         Yorum Yaz - Arşiv   934 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın