İnsanlar Kuran anayasasına göre hayat tarzınızı belirlesin. Kuransız bir millet hayvanlar âlemine benzer, sapıklık içerisinde insanlık onurunu kayıp ederler hayvanlardan aşağı bir hayat tarzı yaşarlar

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
Bİ HURMETİ TAHA VE YASİN VESELAMUN ALEL MURSELİN ELHAMDÜLİLLAHİ RABBİL ALEMİN

KURANIN DİLİNDEN ANLAMAK

Nizamı intizamı kuran Rabbil alemin; hayvanlar alemi, ruhlar, melekler alemi ve insanlar alemi. On sekiz bin alem içerisinde yer almaktadır. Bu âlemin idaresi içinde Hz. Allah Nebi (sav) Efendimizi eşrefi mahluk olarak yaratmış ve kuranı kerimi ona nazil eylemiş ve insana bir yük yüklemiş ve onu halife tayin etmiş. Allah Teala bizzat insanların yaşamı ile ilgilenmiş, yirmi üç sene içerisinde hayat yaşam tarzını belirlemiş ve hükmünü vermiştir.
Kuranı kerim bir müstakim yoldur.
Kuranı kerim bir hidayet rehberidir.
Kuranı kerim bir şifa kaynağıdır.
Kuranı kerim bir zikirdir.
Kuranı kerim bir ruhtur ruha tesir eder.
Kuranı kerim insanın hayat tarzını belirler.
Kuranı Macit güzel ahlakı tamamlayan hayat suyudur.
Kuranı kerim yüce Allahın kelamı nurdur.
Kuranı hakim ümmetin anayasasıdır.
Kuranı cemil insanın projesidir.
Kuranı kerim bir mucizeyi rabbanidir. 
Kuran yüce Allahın adı ve sıfatıdır.
İnsanlar Kuran anayasasına göre hayat tarzınızı belirlesin. Kuransız bir millet hayvanlar âlemine benzer, sapıklık içerisinde insanlık onurunu kayıp ederler hayvanlardan aşağı bir hayat tarzı yaşarlar.
“Andolsun ki, cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. Onların kalpleri vardır, fakat onunla gerçeği anlamazlar. Gözleri vardır, fakat onlarla görmezler. Kulakları vardır, fakat onlarla işitmezler. İşte bunlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha da aşağıdırlar. Bunlar da gafillerin ta kendileridir. Onun için kuran bir dua rehberidir.” (A’raf 179)

FATİHA
1 - Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
2 - Hamd o âlemlerin Rabbi, 
3 - O Rahmân ve Rahim,
4 - O, din gününün maliki Allah'ın. 
5 - Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti. (Ya Rab!).
6 - Hidayet eyle bizi doğru yola, 
7 - O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.

BAKARA
1 - (Elif, Lâm, Mîm.) 
2 - İşte o kitap, bunda şüphe yok, müttakiler (kötülükten korunacaklar) için hidayettir. 
3 - Onlar ki gaybe iman edip namazı dürüst kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan (Allah yolunda) harcarlar. 
4 - Ve onlar ki hem sana indirilene iman ederler, hem senden önce indirilene. Ahirete de bunlar kesinlikle iman ederler. 
5 - Bunlar, işte Rabblerinden bir hidayet üzerindedirler ve bunlar işte felaha erenlerdir. 
6 - Şu muhakkak ki inkâr edenleri uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir. Onlar inanmazlar. 
7 - Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinin üzerinde bir de perde vardır. Ve büyük azab onlaradır. 
8 - İnsanlardan öyleleri de vardır ki, inanmadıkları halde, "Allah'a ve ahiret gününe inandık." derler. 
9 - Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Halbuki sırf kendilerini aldatırlar da farkına varmazlar. 
10 - Kalplerinde hastalık vardır. Allah da onların hastalığını arttırmıştır. Yalan söylemelerine karşılık onlara elem verici bir azab vardır. 
11 - Hem onlara: "Yeryüzünde fesat çıkarmayın." denildiğinde: "Biz ancak ıslah edicileriz." derler. 
12 - İyi bilin ki, onlar ortalığı bozanların ta kendileridir, fakat anlamazlar. 
13 - Onlara: "İnsanların (müslümanların) inandığı gibi inanın." denilince, "Biz de o beyinsizlerin inandığı gibi mi inanacağız?" derler. İyi bilin ki, asıl beyinsiz kendileridir fakat bilmezler.
14 - Onlar iman edenlere rastladıkları zaman: "İnandık" derler. Fakat şeytanlarıyla yalnız kaldıkları zaman: "Biz, sizinle beraberiz, biz sadece (onlarla) alay ediyoruz." derler. 
15 - (Asıl) Allah onlarla alay eder ve taşkınlıkları içinde serserice dolaşmalarına mühlet verir. 
16 - İşte onlar o kimselerdir ki, hidayet karşılığında sapıklığı satın aldılar da, ticaretleri kâr etmedi, doğru yolu da bulamadılar.

Hak Ve Hakikat Partisi
Genel Başkanı
Dursun GÜNEŞ - Seyyid Muhammed AliPaylaş |                                         Yorum Yaz - Arşiv   1001 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın