Dünyada “Radikal İslam’a” karşı savaş var neden?

Yazı Dizisi

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

İmam Mehdi Savaşı 1

Osmanlı çınarının yıkılışı, laik demokrasinin kuruluşu ile başlayan devrimler. Müslüman Türk halkına, cebri olarak laik gömleği giydirme çalışmaları başlar. Tevhid-i Tedrisat Kanununun çıkmasıyla Tekke ve Zaviyeler kapanır, Kur-an’ı Kerim rafa kaldırılır, birçok âlim idam edilir. Bu süreç Cumhuriyet döneminde İttihat ve Terakki, akabinde CHP ile devam eder.

İman dolu bu millet, imanını tutamaz. İmanının gereğini yapmaya başlar, tarikatlar ve zaviyeler merdiven altı çalışma yapmaya devam ederek, bu beladan kurtulmaya çalışırlar. Çok partili dönem gelince sesler yükselmeye başlar. Müslümanlar ortaya çıkmaya başlar. Bir nebze de olsa önleri açılır, kur-an Kursları ve İmam Hatipler açılmaya başlar, her taraf yeşerir, ağaçlar filiz vermeye başlar. Her şey yolundayken birden 28 Şubat patlak verir. Laik Cumhuriyet Paşaları, “Laik Cumhuriyet elden gidiyor” diyerek feveran ederler ve “İslam’a darbe” vururlar. Bu darbe, kabul edilir bir darbe değildi. Tek taraflı İslam’a karşı yapılmıştı. Gülen Cemaatinin ve Cemaatlerin ölüm fermanı o zaman imzalanmıştı. Bunun üzerine bazı cemaat liderleri yurtdışına kaçtı.

Arkadaşlar! Cemaatler bu baskılar altında yetişti. Bunun için bütün cemaatlerin kurtuluş çabası verdiğine inanıyorum. İşte; bunlardan biri de, Gülen Cemaati. Hakkında verilen fermanı biliyordu ve kendisini ona göre hazırladı. Darbeci paşaları ensesinden tuttu ve içeri tıktı. Bir nebze de olsa intikam almış rahatlamış oldu. Fakat İttihat ve Terakki laik paşalar boş durmadı. El altı işlerini yaptı, dışarıya çıktılar. 28 Şubat sürecini yeniden başlattılar. Bunun üzerine “Gülen Paşaları” ilgilileri, durumun nereye vardıklarını bildikleri için hamle yaptılar “Terör” oldular başarılı olamadılar. Çok kötü bir yenilgiye uğradılar. İttihat ve Terakki - Laik Darbeci Paşalar kazanmış oldu.  Olayın perde arkası bu. Ve süreç devam ediyor. 200 Ergenekoncu laik subay, terfi ederek göreve başlamış oldu.

Siz, demokrasi deyip de, demokrasi olmayanları sorgulayın. Neden çifte standart? Neden baskı? Neden herkes dinini özgürce yaşayamıyor? Halen dünyada “Radikal İslam’a” karşı savaş var neden? Neden laiklik? Neden laiklik bizim manevi değerlerimize saldırıyor? Neden Terör laik zihniyet bu?

Arkadaşlar! Güneydoğu kaynarken korkarım batı da kaynamaya başlayacak. Biz şunu deriz. Her ne olursa olsun adil olmak lazım.

“Ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik yapanlar olunuz. Bir kavme olan kininiz, sizi adaletsizliğe sevketmesin. Adaletli olun, çünkü o, takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.”    (Maide Suresi 8)

 Seyyid Muhammed Ali

14 Ağustos 2016 - Ankara

 
MGK KARARLARI

Millî Güvenlik Kurulu'nun 28 Şubat 1997 tarih ve 406 Sayılı Kararına Ek-A (rejim aleyhtarı irticai faaliyetlere karşı alınması gereken tedbirler)

1-Anayasamızda cumhuriyetin temel nitelikleri arasında yer alan ve yine anayasanın 4'üncü maddesi ile teminat altına alınan laiklik ilkesi büyük bir titizlik ve hassasiyetle korunmalı, bunun korunması için mevcut yasalar hiçbir ayrım gözetmeksizin uygulanmalı, mevcut yasalar uygulamada yetersiz görülüyorsa yeni düzenlemeler yapılmalıdır.

2-Tarikatlarla bağlantılı özel yurt, vakıf ve okullar, devletin yetkili organlarınca denetim altına alınarak Tevhid-i Tedrisat Kanunu gereği Milli Eğitim Bakanlığı'na devri sağlanmalıdır.

3-Genç nesillerin körpe dimağlarının öncelikle cumhuriyet, Atatürk, vatan ve millet sevgisi, Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine çıkarma ülkü ve amacı doğrultusunda bilinçlendirilmesi ve çeşitli mihrakların etkisinden korunması bakımından:

a-8 yıllık kesintisiz eğitim, tüm yurtta uygulamaya konulmalı.

b-Temel eğitimi almış çocukların, ailelerinin isteğine bağlı olarak, devam edebileceği Kuran kurslarının Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluğu ve kontrolünde faaliyet göstermeleri için gerekli idari ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

4-Cumhuriyet rejimine ve Atatürk ilke ve inkılaplarına sadık, aydın din adamları yetiştirmekle yükümlü, milli eğitim kuruluşlarımız, Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun özüne uygun ihtiyaç düzeyinde tutulmalıdır.

5-Yurdun çeşitli yerlerinde yapılan dini tesisler belli çevrelere mesaj vermek amacıyla gündemde tutularak siyasi istismar konusu yapılmamalı, bu tesislere ihtiyaç varsa, bunlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nca incelenerek mahalli yönetimler ve ilgili makamlar arasında koordine edilerek gerçekleştirilmelidir.

6-Mevcudiyetleri 677 sayılı yasa ile men edilmiş tarikatların ve bu kanunda belirtilen tüm unsurların faaliyetlerine son verilmeli, toplumun demokratik, siyasi ve sosyal hukuk düzeninin zedelenmesi önlenmelidir.

7-İrticai faaliyetleri nedeniyle Yüksek Askeri Şura kararları ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ilişkileri kesilen personel konusu istismar edilerek TSK'yi dine karşıymış gibi göstermeye çalışan bazı medya gruplarının silahlı kuvvetler ve mensupları aleyhindeki yayınları kontrol altına alınmalıdır.

8- İrticai faaliyetleri, disiplinsizlikleri veya yasadışı örgütlerle irtibatları nedeniyle TSK'dan ilişkileri kesilen personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı ile teşvik unsuruna imkan verilmemelidir.

9- TSK'ya aşırı dinci kesimden sızmaları önlemek için mevcut mevzuat çerçevesinde alınan tedbirler; diğer kamu kurum ve kuruluşları, özellikle üniversite ve diğer eğitim kurumları ile bürokrasinin her kademesinde ve yargı kuruluşlarında da uygulanmalıdır.

10-Bu maddenin tam metnini Turkiye'nin uluslararası ilişkilerini ilgilendirdiği için yayınlayamıyoruz.

11-Aşırı dinci kesimin Türkiye'de mezhep ayrılıklarını körüklemek suretiyle toplumda kutuplaşmalara neden olacak ve dolayısıyla milletimizin düşmanca kamplara ayrılmasına yol açacak çok tehlikeli faaliyetler yasal ve idari yollarla mutlaka önlenmelidir.

12-T.C. Anayasası, Siyasi Partiler Yasası, Türk Ceza Yasası ve bilhassa Belediyeler Yasası'na aykırı olarak sergilenen olayların sorumluları hakkında gerekli yasal ve idari işlemler kısa zamanda sonuçlandırılmalı ve bu tür olayların tekrarlanmaması için her kademede kesin önlemler alınmalıdır.

13-Kıyafetle ilgili kanuna aykırı olarak ortaya çıkan ve Türkiye'yi çağdışı bir görünüme yöneltecek uygulamalara mani olunmalı, bu konudaki kanun ve Anayasa Mahkemesi kararları taviz verilmeden öncelikle ve özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında titizlikle uygulanmalıdır.

14-Çeşitli nedenlerle verilen, kısa ve uzun namlulu silahlara ait ruhsat işlemleri polis ve jandarma bölgeleri esas alınarak yeniden düzenlenmeli, bu konuda kısıtlamalar getirilmeli, özellikle pompalı tüfeklere olan talep dikkatle değerlendirilmelidir.

15-Kurban derilerinin, mali kaynak sağlamayı amaçlayan ve denetimden uzak rejim aleyhtari örgüt ve kuruluşlar tarafından toplanmasına mani olunmalı, kanunla verilmiş yetki dışında kurban derisi toplattırılmamalıdır.

16-Özel üniforma giydirilmiş korumalar ve buna neden olan sorumlular hakkında yasal işlemler ivedilikle sonuçlandırılmalı ve bu tür yasadışı uygulamaların ulaşabileceği vahim boyutlar dikkate alınarak, yasa ile öngörülmemiş bütün özel korumalar kaldırılmalıdır.

17-Ülke sorunlarının çözümünü "Millet kavramı yerine ümmet kavramı" bazında ele alarak sonuçlandırmayı amaçlayan ve bölücü terör örgütüne de aynı bazda yaklaşarak onları cesaretlendiren girişimler yasal ve idari yollardan önlenmelidir.

18-Büyük Kurtarıcı Atatürk'e karşı yapılan saygısızlıklar ve Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki 5816 sayılı kanunun istismar edilmesine fırsat verilmemelidir.

Millî Güvenlik Kurulu'nun 25 Ağustos 2004 tarih ve 481 Sayılı Kararı

1- Milli Güvenlik Kurulu, 25 Ağustos 2004 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında olağan toplanmıştır.

2- Kurulun bu toplantısında; 24 Haziran 2004 tarihli MGK Toplantısının gündem konularından biri olan, “Türkiye’deki Nurculuk faaliyetleri ve Fethullah Gülen” konusu gündeme gelmiş, yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerine karşı bir eylem planı hazırlanması uygun görülmüş ve bu konudaki tavsiye kararının Hükümete bildirilmesine karar verilmiştir.

 Paylaş |                                         Yorum Yaz - Arşiv   2881 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın