Ali ise Mehdi Resul’dür. Bu ruh Ümmet-i Muhammed’e görünür, ehlini bulur

Yazı Dizisi

İmam Mehdi Savaşları - 3

Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla

-“Göklerde ve yerde olanların hepsi padişah, mukaddes, azîz ve hakîm olan Allah'ı tesbih etmektedir.”

-“ O'dur ki ümmiler içinde, kendilerinden olan ve onlara Allah'ın âyetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir Peygamber gönderdi. Oysa onlar, önceden apaçık bir sapıklık içinde idiler.”

-“Henüz onlara katılmamış bulunan diğer insanlara da Kitap ve hikmeti öğretmek üzere, Peygamberi gönderen Allah'tır. O, güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibi hâkim’dir.”

-“Bu, Allah'ın dilediğine verdiği lütfüdür. Allah, büyük lütuf sahibidir.” (cuma Suresi 1- 4)

Bu lütfü ihsana kimler erişir. Ancak Allahu Teâlâ’nın lütfü ihsan etmiş olduğu kullar. Bu kulların bulunduğu yerler mekânlar, gül bahçelerine dönüşmüş, her tarafa gül kokusu yayılmış, misk-i amber kokmakta, her tarafa gül dallarını uzatmış, bülbülleri şakımaktadır. Evet, irfan mektebinden söz ediyoruz. Bu mektep her nerede kurulursa kurulsun, divanı Resulullah’tır. Bu bahçenin gülü birdir. Bir gülden türemedir. Soyu Seyyid Muhammed Mustafa (sav) Efendimizdir. Hiç kimse O’nun dışında Mürşit olamaz! Kâmil’ini kendisi belirler. O’nu nuru ile kuşatır, O’nu söyletir, O’na Allahu Teâlâ tecelli eder, yön tayin eder. Hiçbir beşer O’na tesir edemez. Görür ve işitir. Allahu Teâlâ O’na ruh bahşeder. Ali ise Mehdi Resul’dür. Bu ruh Ümmet-i Muhammed’e görünür, ehlini bulur. Binlerce Mehdi Resul var, aslı kimdir?

Celal mi, Cemal mi, kemal mi, İrfan mı? Tüm hepsinden görünen ‘Bir Ruhtur.’ Görenler ise ehlidir.

Fenafi İhvan, Fenafi Şeyh, Fenafi Resul, Fenafillah düşünülürse; Fenafi Mehdi Resul de, böyle İhvanlarda görünür. Ne aynısı, ne gayrısı bir bütünleşmiş haldir. Bizim ihvanımızın çoğunun ismi Ali’dir. Birçoğu da iddialıdır Mehdi olduğuna. Düşüncelerinde, fikirlerinde, zikrinde, tefekküründe, müşahedesinde her şeyiyle tamam zannederler. İcraatta noksan olduğu için meydana çıkamazlar, korkarlar.

Bunların çoğu meczup’tur fakat bilmezler. Hz. İmam Mehdi böyle bir savaşın içerisinde...

-“Cehennemliklerle cennetlikler bir değildir. Kurtuluşa ermiş kimseler cennetliklerdir.”

-“Eğer Biz Kuran'ı bir dağa indirmiş olsaydık, sen, onun, Allah korkusuyla başeğerek parça parça olduğunu görürdün. Bu misalleri, insanlar düşünsünler diye veriyoruz.”

-“O, görüleni de görülmeyeni de bilen, kendisinden başka tanrı olmayan Allah'tır. O, esirgeyen bağışlayandır.”

-“O, öyle bir Allah'tır ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O, mâlik ve sahiptir, münezzehtir, selâmet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah puta tapanların ortak koştukları şeylerden münezzehtir.”

-“O, yaratan, var eden, varlıklara şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şânını yüceltmektedirler. O, gâlib olan, her şeyi hikmeti uyarınca yapandır Hakim’dir.” (Haşr Suresi 20-24)

 

 Seyyid Muhammed Ali

15 Ağustos 2016 - AnkaraPaylaş |                                         Yorum Yaz - Arşiv   1349 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın