Şeytanlaşmış İnsanlar, Hayvanlaşmış İnsanlar, Münafıklar, Salih Kullar

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

Perde Arkası

Felak Suresi

1 - De ki: "Ben, ağaran sabahın Rabbine sığınırım,

2 - Yarattığı şeylerin şerrinden,

3 - Karanlığı çöktüğü ortalığı bastığı zaman gecenin şerrinden,

4 - Ve düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden,

5 - Ve hased ettiği zaman hasetçinin şerrinden.

 

Nas Suresi

1 - De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,

2 - İnsanların hükümdârına,

3 - İnsanların ilâhına,

4 - O sinsi vesvesecinin şerrinden.

5 - O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.

6 - Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

 

İnsanı mükemmel yaratan Allahu Teala’ya hamdu sena olsun.

İnsanoğlunun bilinmeyen yanları, yani perde arkası, içi başka dışı başka.

Mücadele Suresi 19. Ayet: “Şeytan üzerlerine istîlâ etmiştir de kendilerine Allah’ı zikretmeyi unutturmuştur, onlar şeytan hizbi, (şeytan tarafdarı) dırlar, uyanık olun ki şeytanın hizbi hep hüsrana uğrayanların ta kendileridir”

Şeytan insanları Allah’ın (cc) zikrinden alıkoydu da; kendisine asker eyledi. İyi bilin ki; O’nlar şeytanın taraftarlarıdır. Bu gibi durumda olan insanların durumları çok zordur. Şeytanın askerliğini yaparlar. Bunlar, Ehl-i Tevhid için; Kâfirlerden daha da tehlikelidirler. Şeytanlaşmış insanlardan sana sığınırım Ya Rabbi! Onları gördüğün yerde Felak ve Nas Surelerini oku. Şeytanların işi; “şeytanlık” yapmaktır. Bu işin bir tarafı, diğer biri tarafı da; “Hayvanlaşmış İnsanlar”...

Araf Suresi 179. Ayet: “Andolsun ki, cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. Onların kalbleri vardır, fakat onunla gerçeği anlamazlar. Gözleri vardır, fakat onlarla görmezler. Kulakları vardır, fakat onlarla işitmezler. İşte bunlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha da (sapıktırlar) aşağıdırlar. Bunlar da gafillerin ta kendileridir.”

Görüyorsunuz ki, insanlar hiçte öyle göründüğü gibi değil. Bir de bunların daha başka bir türlüsü var. “Münafıklar”!

Münafıkun Suresi 1-4 Ayetler:

1- Münafıklar sana geldikleri vakit: "Senin şüphesiz Allah'ın Peygamberi olduğuna şehadet ederiz" derler. Allah, senin kendisinin peygamberi olduğunu Allah bilir; ve Allah, münafıkların yalancı olduklarını şahitlik eder.

2-
Onlar, yeminlerini kalkan edinerek (insanları) Allah'ın yolundan alıkoyarlar. İşledikleri işler gerçekten ne kötüdür!


3 - Bunun sebebi şudur: Onlar inandılar, sonra inkar ettiler, bu yüzden kalblerinin üzeri mühürlendi. Artık onlar anlamazlar.

4- Onlara baktığın zaman cüsseleri hoşuna gider; konuşurlarsa sözlerini dinlersin; tıpkı, sıralanmış kof kütük gibidirler; her çığlığı kendi aleyhlerine sayarlar; onlar düşmandır, onlardan sakın. Allah onları kahretsin canlarını alsın, nasıl da aldatılıp döndürülüyorlar.

Diğer bir tarafı da Hidayet’e erişen Salih Kullar.

Asr Suresi:

“ Asra yemin olsun ki; bütün insanlar hüsrandadır. Ancak iman edip, salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna.”

 

İşte bunlar da, Tarikat Ehli olanlardır. Allah (cc) tarafından çağırılanlardır. Havz-u Kevser’ine girip yıkananlardır. “Islah-ı Nefs” olanlar, İlm-i Hikmet’le dolanlardır. Allah’ı (cc) Razı edip, Allah’tan (cc) Razı olan, “kulluk” makamına erişenler, Allahu Tealaya “Salih Kul” olanlardır. “Sireti hayvandan” kurtulup, “özünü insan” edenlerdir. Kısacası, “Kamil-i Mükemmil” tezgahından geçenlerdir. İşte bunlar; kurtuluşa eren mümin ve mümine’lerdir.

Ahzap Suresi 35. Ayet:

“Bütün müslimler ve müslimeler, mü'minler ve mü'mineler, kanitler ve kaniteler, sadıklar ve sadıkalar, haşı'ler ve haşialar, mütesaddıklar ve mütesaddikalar, saimler ve saimeler, ırzlarını koruyan erkekler ve kadınlar Allahı çok zikreden zâkirler ve zakireler hep bunlara Allah bir mağrifet ve bir büyük ecir hazırlamıştır.”

Kâfirler hep sıkıntı içerisindedirler. Şeytanların dürtüsüyle hareket ederler. Onlar nankördür. Cehennem halkası boyunlarına geçmiş olanlardır.

Yasin Suresi 7-12. Ayetler:

7-Andolsun ki; onların çoğunun üzerine azab sözü hak olmuştur. Onlar imana gelmezler.

8-Çünkü biz onların boyunlarına kelepçeler geçirmişiz. O kelepçeler çenelerine dayanmıştır da burunları yukarı, gözleri aşağı somurtmaktadırlar

9 - Hem önlerinden bir sed, arkalarından bir sed çekmişiz, kendilerini sarmışızdır. Baksalar da görmezler.

10 - Onları korkutsan da korkutmasan da onlara göre birdir, inanmazlar.

11 - Sen ancak Kur'ân'a tabi olan ve görünmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi sakındırırsın. İşte onu bir bağışlanma ve çok şerefli bir mükafatla müjdele.

12 - Gerçekten biz ölüleri diriltiriz, onların önceden yapıp gönderdiklerini ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Zaten biz her şeyi açık bir kütükte, bir "imam-ı mübin"de (ana kitapta, yani Levh-i mahfuzda) sayıp tesbit etmişizdir.

 

 

Nedir bu gam kasavet sabahında

Fırladın yuvandan bir aslan gibi

İmanın fışkırdı Arş-ı Ala’ya

Feryadı figanın bir kaplan gibi

Açıldın aleme bir meydan gibi

 

Bin melek başında cevlan ediyor

Ali Muhammed’le devran ediyor

İlmi hikmetinden yazıp söylüyor

Bağdat’a yürüyen bir kervan gibi

 

Seyyid Muhammed Ali

18 Ağustos 2016 - AnkaraPaylaş |                                         Yorum Yaz - Arşiv   1199 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın