Yeni Anayasa’mızdan 18 Madde

Yazı Dizisi

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

İmam Mehdi Savaşları - 9

Ona De ki; “Ey Davud! Gerçekten biz seni yeryüzünde bir halife yaptık. Artık insanlar arasında hak ile hüküm ver. Keyfe, nefsi arzuya uyma ki, seni Allah yolundan saptırmasınlar. Çünkü Allah yolundan sapanlar, hesap gününü unuttukları için kendilerine çok şiddetli bir azab vardır.” (Sad Suresi 26)

Koğucu şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım. O çok aldatıcı, insanları aldatmaktadır.

Vehbi olan insan, Hızır (as) gibi İlme sahiptir. Unutmayalım ki; Vehbi İlim, insanların çalışmasıyla elde edilen bir İlim dalı değildir, badeyi Huu. Allahu Teala’nın kuluna bahşetmiş olduğu İlm-i Hikmet’tir. Bunu şöyle özetleyebiliriz.

“ Rabbin içlerinden onlara bir Elçi gönderdi. Onlara ayetlerini okusun, onlara kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları arındırsın. Şüphesiz sen güçlü ve üstün olansın. Hüküm ve hikmet sahibisin.” (Bakara Suresi 129)

“Nitekim Biz size, ayetlerimizi okuyacak, sizi arındıracak, size kitabı ve hikmeti öğretecek ve bilmediklerinizi bildirecek aranızdan, bir Elçi gönderdik.” (Bakara Suresi 151)

“Bu, İbrahim'e, kavmine karşı verdiğimiz (delilimiz) hüccetimizdir. Biz, dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Şüphesiz senin Rabbin Hakim'dir, Bilen'dir. (Hüküm ve Hikmet sahibidir.” (Enam Suresi 83)

“Derken kullarımızdan bir kul buldular ki biz ona nezdimizden bir rahmet vermiş ve ledünnimizden bir İlim öğretmiştik” (Kehf Suresi 65)

Bunun izahı mümkün değil. Allahu Teala’yı görüp anlatmanın bir izahı olmadığı gibi, bunun izahı mümkün değil. Sadece, dolan bilir. Gönülde, bir gülün sır açması gibi. Hakk’ın, nurunun tecelliyatından gözlerin açılması gibi. İpek böceğinin, ipek kozasını örmesini gibi. Bir gelin odası gibi...

Hz. Muhammed (sav) Efendimizin Gazaları sorulara cevaptır. Cehalete karşı dimdik ayakta duruşu ve gelen zaferler. Önceden verilen haberler.

Ey İnsanoğlu! Allah’tan (cc) ne kemlik gördün de yüzünü Batı’ya döndün! Karanlık günler seni bekliyor. Dünyada bir günlük ömrüm dahi kalsa onu cehalete karşı mücadele ile sürdürmek isterim. Allah (cc) bize fırsat verirse; bir Çağ kapatıp, yeni bir Çağ açacağız. 

Yeni Anayasa’mızdan 18 Madde

1- Yahudi ve Nasaralara karşı Hz. Kur-an’ı ölçü almak.

2- Ashab-ı Kiram gibi kardeşliği geliştirmek.

3- Faizi kardırmak

4- İdam yasasını geri getirmek. Kısasa kısas uygulamak.

5- Bu soytarılığa son vermek, sokakları temizlemek.

6- Cehalete ait bütün yapılanmayı toprağa gömmek.

7- Şer’i hükümleri kanun haline getirmek.

8- Genel Af ilan etmek.

9- Adaletle hükmetmek.

10- Emaneti ehline vermek.

11- Asayişi sağlamak.

12- Rüşveti kaldırmak.

13- Renk, Irk, Maka. Ayırt etmeksizin eşitliği sağlamak.

14- İstiklalimize ve İstikbalimize göz diken hainleri bir daha dirilemeyecek şekilde ıslah etmek.

15- Hilafeti geri getirmek, İslam Devletlerini bir çatı altında toplamak, Haçlılara Osmanlı tokadını vurmak.

16- Silahlı Kuvvetlerin dış bağlantılarını koparmak, içerisinden Masonları temizlemek, Peygamber Ocağı’na çevirmek.

17- Bütün Masonik faaliyetlere son vermek. Kapitalizmi bu memleketten temizlemek. Şartlar ne olursa olsun, Haçlılara karşı Selahaddin Eyyubi gibi sert tavır almak.

18- Yanı başımızda kurulmakta olan, “Siyonist Kürt Devleti”ni tanımamak, Irak’ın toprak bütünlüğüne, Suriye’nin toprak bütünlüğüne sahip çıkmak, Adana İncirlik Üssü’nü kapatmak.

Dünya bir kimlik arıyorsa, Dünya’ya biçilen gömlek bu. İslam Medeniyeti, Hz. Kur-an.

Gök Kubbe altında ne ki varsa hesap vermelidir, herkes kanun önünde eşittir. Tüccar sattığı maldan sorumludur, “Bizi aldatan bizden değildir.” Herkes güttüğünden sorumludur. Herkes kendi yaptığı günahının karşılığını çekmelidir. Evlat babanın, baba evladın günahını çekeme. Herkes kapısının önünü temizlerse, sokaklarda pislik kalmaz.

Ey İnsanlar! Dinin tamamı güzel ahlaktır. Ahlaken bozulmuş olan bu toplumu, Ahlak-ı Zemime’den Ahlak-ı Hamidiye’ye ulaştırmak marifettir.

Çer-çöp halinde olan bu insanları birer meyve ağacı haline getirmek Devletin asil görevidir.

Her köşede; bir meyhane, bir kumarhane, bir zinahane olan bir memlekette toplum ancak bu hale gelir.

Bütün ahlaksızlıklara son vermek, Terör Mafyasının bataklıklarını kurutmakla mümkün olur.

Mevcut siyasi iktidar bataklıkları çoğaltmış, KCK yapılanmasına kadar gitmiş, adeta Terörle kanka olmuş, pislik üretmiştir. Karanlık yüzü olan bu iktidar iflas etmiş, memleketi idare edemez bir hale gelmiştir. Eğer amaç, Türkiye’nin kalkınmasıysa, refahıysa,  gelişmesiyse; Büyük Ortadoğu Projesi’nin (BOP) Türkiye’ye ne menfaati var? Tezden Hükümet el değiştirmeli bu pislik temizlenmelidir. Türkiye bu pisliğe bulaşmış, pislik üzerine sıçramış, üzerini pisletmiştir. Bu öyle yıkamakla çıkacak bir pislik değil ancak ateşte temizlenir.

Arkadaşlar! Biz, Osmanlı Hareketi derken; Osmanlı Hanedanlığını, Osmanlı Saltanatını demiyoruz, bunu benimsemiyoruz.

Biz, Osmanlı’nın yükselişini, İ'lây-ı Kelimetullah İslam Sancağını taşıyarak İslam Medeniyetini Dünyaya yaymasını Halifeliği getirmesini benimsiyoruz.

Çünkü biz HAK PARTİ’siyiz. Hakk’ı temsil ediyoruz. Hakk’ı konuşalım.

Allah’ın Selamı Üzerinize Olsun.


Seyyid Muhammed Ali

22 Ağustos 2016 - Ankara

 Paylaş |                                         Yorum Yaz - Arşiv   1562 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın