Mucizeyi Rabbani

Yazı Dizisi

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

İmam Mehdi Savaşları - 10

Mucizeyi Rabbani

Allah (cc) bir kuluna ihsanda bulunmuş; O’na bilmediklerini öğretiyor, O’na gaip haberlerinden veriyor, O’nu temizliyor arındırıyor, O’na katında yer veriyor, O’nu kendisine dost ediyor, O’na hazinelerinin anahtarını veriyor, O’nu seviyor, esirgeyip koruyor. Bu hal şaşılacak bir şey mi?

“Onlar, Sadk makamında, kuvvet kudretine nihayet olmayan bir şahınşahın huzuru kibriyasındadırlar” (Kamer Suresi 55)

“Allah, göklerin ve yerin nurudur (aydınlatıcısıdır). O'nun nurunun temsili, içinde lamba bulunan bir kandil gibidir. O lamba bir billur içindedir; o billur da sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki, doğuya da batıya da nisbet edilemeyen mübarek bir ağaçtan çıkan yağdan tutuşturulur. (Bu öyle bir ağaç ki) yağı, nerdeyse, kendisine ateş değmese bile ışık verir. (Bu ışık) nur üstüne nurdur. Allah dilediği kimseyi nuruna kavuşturur. Allah insanlara (işte böyle) misal verir; Allah her şeyi bilir.” (Nur Suresi 35)

“Bu kandil birtakım evlerindedir ki, Allah o evlerin yücelmesine ve içlerinde isminin zikredilmesine izin vermiştir. Onlar da sabah ve akşam ona tesbih ederler.” (Nur Suresi 36)

 “Öyle erler vardır ki; onları ne bir ticâret, ne bir alış veriş Allâhı zikretmeliden, dosdoğru namaz kılmakdan, zekâtı vermekden alıkoymaz. Onlar kalblerin ve gözlerin (dehşetle) döneceği gönden korkarlar.” (Nur Suresi 36)

Ey iman edenler! Size, “Meclislerde yer açın” denildiği zaman yer açın ki, Allah da size genişlik versin. Size, “Kalkın”, denildiği zaman da kalkın. Allah içinizden iman edenleri yüceltti. Bunlardan, kendisine ilim vermiş olduklarını kat kat derecelerle yükseltmiştir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” (Mücadele Suresi 11)

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının, O’na yaklaşmaya vesile arayın ve O’nun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.” (Maide Suresi 35)

“Hem bir adam ölü iken biz onu diriltmişiz ve kendisine bir nur vermişiz, insanlar içinde onunla yürüyor, hiç o zulmetler içinde kalmış ve ondan bir türlü çıkamıyacak bir halde bulunan kimse gibi olurmu? Fakat kâfirlere ameller öyle yaldızlı gösterilmektedir.” (Enam Suresi 122)

Mucizeyi Rabbani ; “Zamanı Gelince söylenen söz başlarına geleceği zaman, onlar için Arzdan bir dabbe çıkarırız, insanların ayetlerimize kesin inanmadıklarını kendilerine söyler.” (Neml Suresi 82)

“Ve her ümmetten âyetlerimizi tekzib eden (yalanlayan)  kimselerden bir fevc (grup) yaparak mahşere sevkedebileceğimiz gün artık onlar hep inzıbat altında tevkıf olunurlar. (hep zapt altına alınıp tutuklanırlar).” (Neml Suresi 83)

“Nihayet hesap yerine geldikleri zaman, Allah: Siz, Benim ayetlerimi, onları ilmen kavramadığınız halde yalanladınız mı? Değilse ne yapıyordunuz?” (Neml Suresi 84)

“Yaptıkları baskılar, zulümler, işkenceler, Allah yolunu ve Allah yolundaki faaliyetleri engellemeler, haksızlıklar, isyanlar ve Allah’ın âyetlerini, Kur’ân’ı inkârları sebebiyle, onların aleyhindeki hüküm gerçekleşmiştir, ve artık nutukları tutulur (konuşamazlar).” (Neml Suresi 85)

İnsanlar O’na karşı çaresiz olurlar. Kovulmuş şeytan Ülkeyi terk eder. FETÖ’yü düşünün. Tam zirve yapmıştı, biranda tersine döndü. Saddam, Kaddafi bunun gibi... Allah’ın (cc) hükmüyle hükmetmeyen İslam’i Devlet Başkanlı o gün muhakkak yakayı ele verecekler ve Allah (cc) onlara soracak, “Neden adaletle hükmetmediniz?” Onları baş aşağı çevirir. On sekiz bin âlem O’na bağlanır.  Bütün melekler biryana, O melek biryana. Allah (cc) O’nun emrine verir, O melek O’nu taşır. İstediği yere ulaştırır.

Nurun ala nur. Nur üstüne nur. Nur sahibi yüce Allah azze ve celle ala nurundan nur vermesiyle insana, onun sarmış kuşatmış oluyor. O kul, Hz. Allah’ın (cc) nuru ile bakıyor, görüyor ve nuruyla bütünleşiyor, Fenafillah dediğimiz makama ulaşıyor. Kendisini unutuyor, Yüce varlıkta hayat buluyor. Allah (cc) O’ndan konuşuyor, O’ndan bakıyor, O elbiseyi giyiyor. Hadis-i Kutsi: “ Kulum nafile ibadetlerle bana öyle yaklaşır ki; ben O kulumun gören gözü, konuşan dili, tutan eli olurum.” “Ben kuluma şah damarından daha yakınım.”

İlgili arkadaşlar bilsinler diye söylüyorum: Hz. Allah (cc) kuluna ruhundan ruh verir. O’nunla (o ruhla) dünyayı yönetir. O’nlara (O kullara) koku yoktur. O’nlar (o kullar) mahzun da olmazla. Buradan doğar.

Bir insan var; dışı insan, içi hayvan, cin, şeytan. Bir insanda var ki; dışı insan, içi Allah (cc). Burada bütün yollar bitiyor, bütün ilimler bitiyor. Kâhin mi dersin, Meczup mu dersin, Mucit mi dersin, Müceddit mi dersin, Allah mı dersin adama... Sarılacağın gelir, secde yapacağın gelir. “Biz Adem’i tamamlayınca O’na ruhumuzdan ruh verdik, meleklere de Adem’e secde emrini verdik. Bütün melekler secde etti; yalnız iblis hariç.” İblise sordu “ Sen niye secde etmedin?” İblis cevap verdi; “ Ya Rabbi beni ateşten yarattın, Adem’i ise topraktan. Ben O’ndan daha üstünüm.” İblis Hz. Adem (as)’daki ruhu görmedi, O’nu toprak olarak gördü. Siz Arif-i Billah’ı nasıl görüyorsunuz ona bağlı bu çok önemli.

İmam Mehdi Resul’ün ise daha bir ayrıcalığı var. Zamanın, ümmetin imanını kurtaracak ezeli taratılmış farklı bir ruh sahibi olmasıdır. Ruhu Allah (cc) katında bulunan Hz. Mehdi, gömleği giyecek zat-ı beklemektedir. Hz. Muhammed (sav) “ O (Mehdi) benim kardeşimdir” diye buyurdu. Çok zor bir görev üzerindesin geri durma! İç hesaplaşmaları bir tarafa koy. Dış güçler üzerinize geliyor, iç savaş çıkartmaya hazırlanıyorlar. Hükümetin yanında olun. Askere güvenmeyin. Ne olduğuna değil ne olacağına bak. Her işi tanzim eden Allah (cc) fırsat veriyor, seni bekletiyor, muhalefet gittikçe eriyor. Ak Parti gittikçe güçleniyor. Bu gücü nereden alıyor, muhalefetin zayıf oluşundan, hiçbir işe yaramıyor muhalefet yapamıyorlar. İslam’i kesim ikisini de biliyor, ikisine de güvenmiyor, Ehven-i Şer diyerek Ak Parti’ye oy veriyor. Doğru, dürüst bir parti ortaya çıkmadı. Kemikleşmiş partiler kemiğini kıramadı, sana karşı siyaset yapanlar sınıfta kaldı. Her şeye rağmen halk biliyor, görüyor, yinede O’nu seçiyor. Yol Arkadaşların gelmedikçe ortaya çıkma! Sadece sen değilsin bekleyen, O’nlarda seni bekliyor...

 

Her akşam hüzünlü hüzünlü gece

Bir türlü huzurlu sabah olmuyor

Şahın kovanında bekleyen ece

Vakti geldi hala neden doğmuyor

 

Beraber geziyor oniki imam

Künyesi okundu mecliste tamam

Aşikar görülür dilde muammam

Gök gürleyip neden yağmur yağmıyor

 

Sen aslansın otağını sen kolla

Kelep et zülfünü koluna dola

Bu işten anlamaz hoca ve molla

Güneş doğup karanlığı boğmuyor.

 

Seni bekleyeli yüz asır geçti

Bahçıvan tarlasın ekipte biçti

Nice yiğit aşkın badesin içti

Ali Haydar söyle neden olmuyor.

 

Arif olan kılavuzu istemez

Boşuna yağıp da boşuna estirmez

Dost olanlar dostlarını küstürmez

Ali Haydar neden testin dolmuyor.    

 

Seyyid Muhammed Ali

23 Ağustos 2016 - AnkaraPaylaş |                                         Yorum Yaz - Arşiv   1891 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın