Türkiye nin Misak-ı Milli Sınırları

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla Başlarım

İmam Mehdi Savaşları – 40

Elif Lam Mim, Elif Lam Mim, Elif Lam Mim, Elif Lam Mim, Elif Lam Mim, Elif Lam Mim, Elif Lam Mim. Allahu la ilahe illa Huvel Hayyul Kayyum

Türkiye'nin Misak-ı Milli Sınırları

Türkiye'nin Misakı Milli Sınırları; Suriye Türkmen dağından başlar, Halep - Musul - Kerkük - Erbil -  Süleymaniye. Bu hat Türkmen Beylerinin hattıdır. Osmanlı'dan sonra korunamadığı için, Halep hattı Suriye tarafında kalmış, Musul - Kerkük Erbil - Süleymaniye ise Irak tarafında kalmıştır.

Şimdi yeni haritalar çizilirken bu husus göz önünde tutulmalı, tekrar bu iller (Halep - Musul - Kerkük - Erbil -  Süleymaniye) Misak-ı Milli sınırları içerisine alınmalıdır.

Suriye'nin durumunu göz önüne alacak olursak, Hama - Humus'ta Misak-ı Milli sınırları içerisine alınmalıdır.

Irak'ta ki Şia durumunu göz ününde tutarsak yani değerlendirmeye alınırsa; Bağdat - Basra'da Misak-ı Milli sınırları içerisine alınmalıdır.

Şu durum açık ve nettir. İran Şia'sı çokça kaşınmaya başladı! Bu hususta mecburiyet hasıl olursa, Süleymaniye Hattı; (İran) Tebriz -  Hazar Denizi -Horasan - Afganistan'a kadar uzanabilir.

Bunun içindir ki; artık bu sistem Türkiye'yi taşıyamaz. Başkanlık Sistemine bir an evvel geçilmeli ve Halifeliği yeniden İlan etmelidir. Türkiye'nin bekası için bunu yapmak zorundadır. Nasıl yapacağına sıra gelirse, olaylar ve zaman kendisini hazırlayacaktır. Ne var ki; ateşten korkar, geri çekilirseniz işgal olursunuz, bedelini ağır ödersiniz. Ateşin içine girerseniz onda bir esenlik bulursunuz. Hak ile olanlar her zaman galip gelmiştir. Hak ve Hakikat Partisi bu günler için yaratılmıştır. Zulüm ile dolmuş dünyayı, Adaletle dolduracaktır.

Şu andaki sistem,  içi boşaltılmış bir hasta gibi, Anıtkabire gömülmeyi bekliyor.

"Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Bayburt'a gelir, Bayburtlulara konser verir. Konser sonunda, bir gazetecinin "Konseri nasıl buldunuz?" sorusuna Bayburtlu usulüne göre cevap verir, "Bayburt Bayburt olalı böyle zulüm görmedi." Osmanlı Osmanlı olalı böyle rezalet görmedi. Hamdolsun ki; bitti. Yeni bir Osmanlı geliyor! Adil düzen geliyor! Adalet geliyor!

Gözün Aydın Türkiye

Hak ve Hakikat Partisi Genel Başkanı

Sayın Dursun GÜNEŞ

31 Ekim 2016 - ANKARAPaylaş |                                         Yorum Yaz - Arşiv   6041 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın