Emri Bil Maruf ve Nehyi Anil Münker, İyiliği Emretmek ve Kötülükten Men Etmek

Bismillahirrahmanirrahim

İmam Mehdi Savaşları – 46

Elif Lam Mim, Elif Lam Mim, Elif Lam Mim, Elif Lam Mim, Elif Lam Mim, Elif Lam Mim, Elif Lam Mim. Allahu la ilahe illa Huvel Hayyul Kayyum

Elhamdülillahi rabbil âlemin. Essalâtü vesselâmü alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn

Emri Bil Maruf ve Nehyi Anil Münker, İyiliği Emretmek ve Kötülükten Men Etmek

“Erkek ve kadınlar, bütün mü’minler birbirlerinin dostları ve velileridir. İyiliği emrederler, kötülükten vazgeçirirler, namazı kılarlar, zekâtı verirler, Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunları Allah rahmetiyle yarlığayacaktır. Çünkü Allah azîzdir, hakîmdir.” (Tevbe Suresi 71)

“Onlar; o müminlerdir ki, eğer kendilerini yeryüzünde iktidar mevkiine getirirsek namazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emrederler ve fenalığı yasak ederler. Bütün işlerin sonu sırf Allah'a âittir.” (Hacc Suresi 41)

“«Yavrucuğum! Namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten sakındır. Başına gelenlere sabret, çünkü bunlar, azmi gerektiren işlerdendir.»” (Lokman Suresi 17)

“İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa eren onlardır.” (Al-i İmran Suresi 104)

“Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten vazgeçirmeğe çalışır ve Allah'a inanırsınız. Kitap ehli de inansaydı kendileri için elbette daha hayırlı olurdu. İçlerinden iman edenler de var, ama pek çoğu yoldan çıkmışlardır.” (Al-i İmran Suresi 110)

Hadis-i Şerif: “Birbirinize Müslümanlığı öğretin! Emr-i marufu bırakırsanız, Allahü teâlâ, en kötünüzü başınıza musallat eder ve dualarınızı kabul etmez.” (Bezzar)

Hadis-i Şerif : “Bütün ibadetlere verilen sevap Allah yolunda gazaya verilen sevaba göre deniz yanında bir damla su gibidir. Gazanın sevabı da, emr-i maruf ve nehy-i münker sevabı yanında, denize nazaran bir damla su gibidir.” (Deylemi)

Hadis-i Şerif: “Günahkâr bir toplumdaki iyi kimseler, kötülükleri düzeltmeye güçleri yettiği hâlde, düzeltmezlerse, Allahü teâlâ, ölümlerinden önce onların hepsine şiddetli azap eder.” (Ebu Davud)

Sizden önceki kavimlerin helakı, insanları hayra çağırıp kötülükten men etmedikleri içindir. Ya insanları hayra çağırıp kötülüklerden men edersiniz, ya da helak olursunuz!

“Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsan ettik. Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar. Sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru yola iletir. Ve sana Allah, şanlı bir zaferle yardım eder.” (Fetih Suresi 1-3)

Her kim, sabahleyin kalkar yola çıkar. Sağına soluna bakar, Allah (cc) için görmüş olduğu bir kötülüğü önlerse, insanları hayra sevk ederse, Allah (cc) o kulunun üzerinden belayı alır.

Ey İnsanlar! Ey Müslümanlar! Bu kavim kadar günah işleyen bir kavmin üzerine güneş doğmadı! Hala İslam’dan Müslümanlıktan bahsediyorsunuz!

İslam sadece tesettüre girmek değildir.

“O tövbekâr olanlar, o ibadet edenler, o hamd edenler, o oruçlular, o rükua varanlar, o secdeye kapananlar, iyiliği emredip, kötülükten vazgeçirenler, Allah'ın hududunu koruyanlar, emirleriyle yasaklarının ölçülerine riayet edenler, Müjde ver, o müminleri, müjdele!” (Tevbe Suresi 112)

Tarlasının tumbunu söküp tarlasını büyütenler, komşusu ile sınır kavgası yapanlar, mallarını çoğaltmak, araba almak, ev almak için faiz alanlar. Ekranlarda müstehcen yayınlara bakanlar, Allah’ın (cc) fermanına uymayanlar, heva-ı nefis peşinde yaşayanlar, insanları aldatanlar, kirli işlere bulaşanlar, o kalpleri kararanlar, o vicdanları yok olanlar, Allah’ı (cc) tanırlar mı? Bütün bu kötülüklere göz yumanlar bizi anlayabilirler mi? Müslüman sayılabilirler mi?
Allahu Teala (cc), kadın ve erkek insan olarak yaratmış. Fakat eşit yaratmamıştır. Kadını kadın olarak, erkeği de erkek olarak yaratmıştır. Kadın ile erkeğin bir arada olmalarını haram kılmıştır. Kadın ve erkek bir arada olamaz.

Türkiye’nin sorunların birisi de budur.

Kadınların ve erkeklerin bir arada çalışması, karma eğitim görmeleri şerren caiz değildir. Çalışan kadının işyerinde hoşlanacağı bir erkek olabilir, bir erkeğinde hoşlanacağı kadın olabilir. Bu evli çiftler akitlerine ne kadar bağlı kalabilir? Bir kız çocuğunu “illa okusun” diyerek gönderen Müslüman bir aileyi düşünemiyorum. Karşısına kimin çıkacağı belli değil. Bu yapı, bu sistem, İslam yapısı değil. Tamamen laik bir sistem! Dini inancı, İmanı törpüleyen ve ortadan kaldıran bir sistem! Bu sistemi kabul eden Müslüman’ı düşünemiyorum. Bu durum, bütün kötülüklerin başladığı ana noktalardan biridir.

Sistem ortada ve bu sisteme herkes iştirak ediyor, sistem bütün kötülüklere açık. Bu sisteme oy veren Müslüman ne kadar Müslümandır? Laik Demokrasiyi savunan Müslüman ne kadar Müslümandır?

“Allah’ın hükmüyle hükmetmeyenler fasıklardır.” Allah (cc) size ayetlerini doğru yolunu bildiriyor. Ola ki; düşünür hisse alırsınız.

“Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi bir ateşten koruyun ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Onun başında gayet katı, şiddetli, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildikleri şeyi yapan melekler vardır. İnkâr edenlere: "Ey kâfirler! Bugün özür dilemeyin. Siz ancak işlediklerinizin cezasını çekeceksiniz." denilir. Ey iman edenler! Samimi bir tevbe ile Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, Peygamber'i ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi, içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Çünkü onların nurları, önlerinde ve yanlarında koşar da, "Ey Rabbimiz! Nurumuzu tamamla, bizi bağışla, çünkü sen her şeye kâdirsin." derler.” (Tahrim Suresi 6-7-8)

Hz. Ali Mehdi Resul
21 Ocak 2017 – İstanbulPaylaş |                                         Yorum Yaz - Arşiv   315 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın