ANASAYFA

 
  Bu siyaset miadını doldurdu
  Onbeş yıldır Kandile çıkamamış, Kandile dokunamamış bir idarenin, her ne kadar konuşursa konuşsun, korkak ve aciz olduğu ortadadır.
  Bizde fikrimizi açıkça söylüyoruz, bizde şeriatı istiyoruz!
  ARAMIZDA MEHDÎ RESÜL VAR!
  Yarın Yüce Allah'ın huzurunda hepinizden davacıyım. Sizleri Yüce ALLAH'A havale ediyorum
  Biz, sade Haremi Şerif'te oturanların değil, bütün İslâm alemine gönderilmiş, Yüce Hakk'ın elçisi, hidayet rehberiyiz
  Ülkücü kardeşlere sesleniyorum!
  Heyhat heyhat heyhat! Vakit zaman geldi yetişti! Türkiyede haritalar değişti. Leş kargaları leşe üşüştü. Dünyada gündem bir anda değişti. Her şey çığrıştı "yetiş ya muhammed Ali" diyerek.
Arşiv >>