BİR SACI LEYLANIN MESTANESİYİM

BİR SACI LEYLANIN MESTANESİYİM
Ne korku ne gamım ne kederim var
Bir zülfü Leylalın mestanesiyim
Aşığım gönlümde müzeyyenim var
Böyle bir dilberin pervanesiyim
 
Aziz Mahmut derki Bayburt elinde
Bir güzel sevmişim yerli yerinde
Kuduret feneri yanar elinde
Böyle bir güzelin divanesiyim
 
Hidayet için yar seni severler
Hicran kalemiyle dağları deler
Arifler alemi elekten eler
Ali meydanların merdanesiyim