SIBGATULLAH SIBGATULLAH

SIBGATULLAH SIBGATULLAH
Aşığım nuru cemale
Sıbgatullah sıbget sıbget
Sevdiğim sıbgatullah
Sıbgatullah sıbget sıbget
 
Bizi alacak doğmadı
Baktım ki tekmil olmadı
Anladım çilem dolmadı
Sıbgatullah sıbget sıbget
 
Ne diyeyim yüzüm kara
Aşkım oldu aşikâra
Çıkmışım ben bu pazara
Sıbgatullah sıbget sıbget
 
Yahudiylen Nasara
Haber ver Mahmutu Muhtara
Düşmüşüm kamu efkara
Sıbgatullah sıbget sıbget
 
Ali Haydar sıbgatullah
Etrafı kabe beytullah
Divanımız Resulullah
Sıbgatullah sıbget sıbget