İNCİ MERCAN DANE DANE

İNCİ MERCAN DANE DANE
 
İnci mercan dane dane
Diziyor huri gılmanlar
Aşkı ile yana yana    
Dönüyor huri gilmanlar
 
Nikahlıdır Salihlere 
Girmezler başka evlere
Kervandaki develere
Biniyor huri gılmanlar
 
Bir salihe yetmiş gılman
Yetmişini gördüm ayan
Onu gören olur hayran
Görüyor huri gılmanlar
 
Benzemez dünya ehline
Baksana aşk fenerine
Girsene cennet evine
Bekliyor huri gılmanlar
 
Gördüğüm cennetül ala
Sevdiğim ismi mualla
Ali bunda azat ola
Geziyor huri gılmanlar