NAKŞİ KADRİ PİRİMİZ

NAKŞİ KADRİ PİRİMİZ
 
Nakşi Kadri pirimiz
Size gelenlerimiz
Ortadadır serimiz     
Aşkına devran eyler
     
Aşkın dolup taşmalı
Yüce dağdan aşmalı
Yar peşinden koşmalı
Alemi seyran eyler
 
Aşk akıldan üstündür
Ruhun sana küskündür
Rüyetteki rüknündür
Gayriye cevelan eder
 
Dursunu halin bile
Mevla getirdi dile
Cebrail Mikail ile
Aleme üryan eder