• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.youtube.com/channel/UCNyIRkbD2N6aGU1-9B1wqAg

Hak ve Hakikat Partisi

Hoş geldiniz!

    • Başlık Metni
    • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

İRŞAD-3

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN (C.C) ADIYLA BAŞLARIM

KUTLU DOĞUM HAFTASI

Allahu Teala’ya Hamd-ü sena olsun, iki cihan güneşi peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya salat-u selam olsun. Allah’ın Selamı bütün inananların ve ümmeti Muhammed’in üzerine olsun.

Şu günlerde idrak etmiş olduğumuz Kutlu Doğum haftası kutlu olsun. Ümmeti Muhammed için hayırlara vesile olur, inşallah.

Kundakta iken “ümmeti ümmeti” diye ümmeti için ağlayan Nebi (s.a.v) Efendimiz’i ne kadar seviyoruz, onu ne kadar istiyoruz, onu ne kadar tanıyoruz?

Habibullah (s.a.v) Efendimiz, dünyaya teşriflerinde, insanlar çaresiz bir halde, kabalığın hat safhada, güçlülerin güçsüzler üzerine baskılar kurduğu, köle pazarlarında hayvanlar gibi insanların satıldığı, Bugün Avrupalıların empoze etmiş olduğu bir çılgınlık içerisinde hayatlarını sürdürürken; insanlığı aydınlatmak için doğdu. Fersah fersah yükselen güneş, insanları aydınlatmaya başladı. “Ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit.Çünkü ümmîlere içlerinden, kendilerine âyetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara Kitab'ı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen O'dur. Kuşkusuz onlar önceden apaçık bir sapıklık içindeydiler.”( Al-i İmran-164) Bu sapıklıkları ne yazık ki şimdi de devam etmektedir.

Allaha c.c. hamd-u sena ederim ki Kuran ile aydınlanan bu insanlar, bin dört yüz yıldan beri irşad görevlerini sürdürmüş, insanlığa İslam kültürünü öğretmiş, Hz.Kuran’ı yaşatmış ve bizleri aydınlatmış, hak ve hakikate kavuşturmuştur. Biz de elimize aldığımız bu meşaleyi, doksandokuz yıldır söndürülmek istenen bu meşaleyi,, fersah fersah yükseltecek, insanlığı bu çılgınlıktan kurtaracak,  bütün insanları şefkat ve merhametle kucaklayacak, davasını başının üstünde taşıyacak kadar sadakatli azimkar ve emanet ehliyiz.

Haşr Suresi; Ayet:

21. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, muhakkak ki onu, Allah korkusundan baş eğerek, parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri insanlara düşünsünler diye veriyoruz.
22. O, öyle Allah'tır ki, O'ndan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, esirgeyendir, bağışlayandır.
23. O, öyle Allah'tır ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O, mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selâmet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir.
24. O, yaratan, var eden, şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şânını yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir. Eğer Allaha.c.c baş eğmezseniz o size zor ile baş eğdirir.

Neml Suresi; Ayet:

82. O söz başlarına geldiği (kıyamet yaklaştığı) zaman, onlara yerden bir dâbbe  çıkarırız da, bu onlara insanların âyetlerimize kesin bir iman getirmemiş olduklarını söyler.
83. O gün, her ümmet içinden âyetlerimizi yalan sayanlardan bir cemaat toplarız da onlar toplu olarak (hesap yerine) sevkedilirler.
84. Nihayet, (hesap yerine) geldikleri zaman Allah buyurur: Siz benim âyetlerimi, ne olduğunu kavramadan yalan saydınız öyle mi? Değilse yaptığınız neydi?
85. Yaptıkları haksızlıktan ötürü, (azaba uğrayacaklarını bildiren) o söz gerçekleşmiştir; artık onlar konuşamazlar.

Biz hak ve hakikat partisi olarak güneşin doğup batacağı zaman dilimi içerisinde bir gemi misali mağrip ile maşrık arasında bulunan ümmeti Muhammedi taşıyacak hidayetlerine vesile olacaktır.

Ve Maide Suresi; Ayet:

55. Sizin dostunuz (veliniz) ancak Allah'tır, Resulüdür, iman edenlerdir; onlar ki Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılar, zekâtı verirler.
56. Kim Allah'ı, Resûlünü ve iman edenleri dost edinirse (bilsin ki) üstün gelecek olanlar şüphesiz Allah'ın tarafını tutanlardır.

Her kim Lailaheillellah Muhammed resulüllah dediyse dinde kardeşimizdir. Her kim hak ve hakikat davetine icabet etmezse Allah. c.c. indinde mesuldür. Çünkü bu mücadele hak ile batılın mücadelesidir. Cehalet başını aldı gidiyor, kölelik devri gibi kadınlar pazarda satılıyor, Lut kavmi gibi eşcinseller itibar görüyor. Herkes birbirini aldatıyor evler çatırdıyor, aile ortamı bozuluyor. Baba oğul bir birini tanımıyor, Allah için hiçbir kimse su vermiyor, menfaatlar çarpışıyor. Hak ortada yok. Bu düzenin adı nedir? Kapitalizm,  faşizm, otoriter devlet yapısı, bu yapının içerisinde canlı barınamaz. Bu yapı herkesi hayvanlaştırır. Kurtlar vadisi, insanlık adına hiç bir şey yok. Bu insanlığı üzülerek seyrediyorum. Kutlu doğumun yeniden olmasını temenni ediyorum, saadet yıllarına kavuşmak için hepinizi Hak ve Hakikat Partisi’ne davet ediyorum.
0 Yorum - Yorum Yaz