• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.youtube.com/channel/UCNyIRkbD2N6aGU1-9B1wqAg

Hak ve Hakikat Partisi

Hoş geldiniz!

    • Başlık Metni
    • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

İstanbul’un fethi tamamlanır ve Bizans’ın hapsettiği tüm hükümlüler salıverilir. Ancak iki keşiş (Papaz) zindandan çıkmak istemezler. Huzuruna getirilen keşişlere Fatih sorar:

“Niçin zindandan çıkmak istemiyorsunuz?” Papazlar cevap verirler ve derler ki:

“Biz İmparator Konstantin’e adil ve hakperest ol dediğimiz için zindana atıldık. Böyle bir haksızlık karşısında düşündük ki, bu dünyanın zindanı dışarısından daha iyidir. Onun için biz zindanda kalmaya razıyız.”

Dünyaya küsen bu papazlara Fatih şöyle der:

“Siz, benim memleketimde İslam adaletinin nasıl uygulandığını biliyor musunuz? Bunu öğrenmek için ülkemi gezip görünüz. Mahkemelere uğrayınız. Görülen davaları dinleyip verilen hükümleri inceleyiniz. Eğer sizdeki gibi bir adaletsizlik ve zulüm görürseniz o takdirde isterseniz tekrar zindana girersiniz.

Fatih’in bu makul teklifini kabul eden keşişler, aldıkları hususi bir izin belgesiyle Osmanlı ülkesini gezip dolaşmak üzere İstanbul’dan yola çıkıp Bursa’ya gelirler ve bir mahkemeye uğrarlar

Bir Müslüman, diğer bir Müslüman’dan bir tarla satın alır. Bilahare satın aldığı bu tarlayı sürmeye başlar. Bu arada kara sabanın ucuna sert bir cisim değer. Biraz daha derin kazıldığında oradan bir küp çıkar. İçi de ağzına kadar altınla doludur. Çiftçi hemen bulduğu bu bir küp dolusu altını, tarlanın eski sahibine getirir ve der ki:

“Ben bu tarlanın altını değil üstünü senden satın aldım. Şayet sen bu tarlada altın olduğunu bilseydin bana satmazdın. Dolayısıyla bu altınlar benim değil, senin hakkın.”

Tarlanın eski sahibi ise: “Hayır. Ben bu tarlayı, her şeyiyle sana sattım. Onların hepsi senin nasibin” der. Ama öteki yine itiraz eder ve anlaşamazlar. Mesele de böylece mahkemeye intikal eder.

İşte papazların Bursa’da uğradıkları ilk mahkemede bu dava görülmektedir. Keşişler, verilecek kararı merakla beklemektedirler.

Sonuçta Kadı, her iki Müslüman’ı bu asil davranışlarından dolayı takdir eder ve onlara bu hareketlerinin tam bir İslam ahlakı olduğunu söyledikten sonra, altınların iki Müslüman arasında paylaşılması kararını verir. Ardından da birinin kızını diğerinin oğluna nişanlayıp mutlu olmaları için dua eder ve onları kucaklaştırıp dostluklarını pekiştirir.

Papazlar hem bu insanların asil davranışlarına hem de kadı’nın bu adilane kararına şaşırıp kalırlar. Hayretler içinde Bursa’dan Bilecik’e geçerler. Bilecik’te bir müddet gezip dolaştıktan sonra bir mahkemeye uğrarlar. Bilecik’teki mahkemede de şöyle bir dava görülmektedir:

Müslüman bir tüccar Venedikli Hıristiyan bir tüccardan mal satın almıştı. Yapılan anlaşma gereği, malları satan Venedikli tüccar, bu malları Venedik’ten gemiye yüklemiş ve Müslüman tüccara teslim edilmek üzere yola çıkarmıştı. Ancak yolda gemi batmış, mallar da kaybolmuştu. Müslüman tüccar, malların kendisine teslim edilmeden kaybolduğunu ileri sürerek, Venedikli tüccara borcunu ödemeyeceğini söylemekteydi. Venedikli tüccar ise, yapılan anlaşma gereği malı Müslüman tüccara verilmek üzere gemiye yükleyip yola çıkardığını ifade ederek, bu malların bedelini istemekteydi.

Papazlar böylesi karışık bir davada nasıl bir karar verileceğini merakla beklemekteydiler.

Tarafları büyük bir dikkatle dinleyen ve gerekli değerlendirmeyi yapan Kadı, nihayet kararını açıkladı. Aralarında yaptıkları anlaşma gereği Venedikli tüccar tarafından Müslüman tüccara satılan malların gemiye yüklenmesiyle Venedikli tüccarın sorumluğunun bittiğini ve malların Müslüman tüccar üzerine geçtiğini, bu sebeple Müslüman tüccarın borcunu Venedikli tüccara ödemesi gerektiğini söyler ve bu şekilde karar verir.

Papazlar bu karar karşısında birbirlerine şaşkın şaşkın bakarak böylesine yüce bir adaletin Türk mahkemelerinde din, dil, yerli ve yabancı ayrımı gözetilmeksizin hakkıyla uygulandığını hem gözleriyle görürler, hem de kulaklarıyla işitirler. Adeta dillerini ısırarak hayretler içinde Bilecik’ten ayrılıp Konya’ya varırlar.

Konya’da yine bir mahkemeye uğrayan keşişler orada görülen davalardan birini izlemeye koyulurlar.

Bir Yahudi, Müslüman birisine at satmıştı. Satarken de çok iyi bir cins at olduğunu ve hiçbir kusurunun bulunmadığını söylemişti. Ancak Müslüman satın aldığı atı getirip ahırına bağladığı ilk akşam, onun hasta olduğunu anlar. Sabah olur olmaz mahkemenin yolunu tutan Müslüman, uzun zaman beklemesine rağmen kadının mahkemeye gelmemesi üzerine şikayetini yapamadan oradan ayrılır. At da ikinci gece ahırda ölür.

Ertesi gün Müslüman yine mahkemeye gelerek şikayetini yapmış ve atı satan Yahudi de mahkemeye çağrılmıştı.

Davalı ve davacıyı dikkatle dinleyen ve şahitlerin de ifadelerini alan kadı, kararını şöyle açıklar: “Müslüman davacı ilk şikayete geldiği zaman, eğer ben makamımda olsaydım. Yahudi’nin sağlam diye sattığı atı geriye verdirir ve Müslüman’ın parasını iade ettirirdim. Mademki şimdi atın Müslüman’ın elinde ölmesine, benim vazife başında bulunmayışım sebep olmuştur. Müslüman’ın ata verdiği parayı ben ödeyeceğim.” Der ve cebinden çıkarıp Müslüman’ın parasını nakit olarak öder.

Kadı’nın böylesine ulvi bir sorumluluk içinde karar vermesi papazları yine hayretler içinde bırakır.

“Fatih’in memleketinde gördüğümüz bu olaylar, bize yeter de artar. Başka bir yere gitmeye gerek yok” diyerek İstanbul’a dönerler. Fatih’in huzuruna çıkan papazlar izlenimlerini yüce Hakan’a şöyle anlatırlar: “Bursa’da bir mahkemeye gittik. İki Müslüman’ın birbirlerine hakkının geçmemesi için nasıl çırpındıklarını gördük ve Kadı’nın hakkaniyet içinde meseleyi en iyi şekilde nasıl çözdüğüne şahit olduk. Bilecik’te Hıristiyan tüccar ile Müslüman tüccar arasındaki davayı izledik. Sandık ki Kadı Venedikli tüccarı Hıristiyan olduğu için haksız bulacak. Halbuki yanılmışız. Kadı Venedikli Hıristiyan tüccarı haklı, Müslüman tüccarı haksız buldu ve İslam adaletini uygulayarak Venediklinin mağduriyetini önledi. Konya’da ise, Yahudi’nin hileyle Müslüman’a sattığı atın ölmesi üzerine, Yahudi’nin suçlu olduğu gün gibi aşikârken ve Kadı’nın mecbur olmadığı halde, sırf vazife mesuliyeti anlayışı ile davranarak atın parasını tazmin etmesine tanık olduk. Böylece İslam adaletine de hayran kaldık.”
Papazların bu itiraflarından sonra, Fatih :

-“Öyleyse şimdi verin kararınızı” dedi. Papazlar da:

-“Artık bu İslam adaletini gördükten sonra, Hıristiyan papazların da haksızlığa uğratılmayacağını anladık. Zindanda kalmamaya karar verdik” dediler.

Evet, bizlerde bu ahlakla ahlaklanmadıkça, “fetih ruhunu” yakalamayız. İslam ahlakı ve İslam maneviyatına sahip olmadıkça, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmadıkça, fetih ruhu bize uzak kalıcak… İçimizden Fatihler çıkmayacak.

Üstad Necip Fazıl’ın dediği gibi “siz hayat süren leşler sizi kim diriltecek”

Ey muştulu nesil! Ne zaman silkelenip kendimize geleceğiz. Sinelerimizi kim fethedecek! Bu gidiş nereye? Nefislerimizin esaretinden ne zaman kurtulacağız? Gaflet uykusundan ne zaman uyanacağız?

Ey Fatih’in torunu! Fatih olma zamanı gelmedi mi? Ecdadımızın fetih ruhunu ne zaman hissedip İstanbullar fethedeceğiz? Ve ne zaman gönüller fethedeceğiz?


TEVHİD GEMİSİ DERGİSİ- MUNİB
0 Yorum - Yorum Yaz