• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.youtube.com/channel/UCNyIRkbD2N6aGU1-9B1wqAg

Hak ve Hakikat Partisi

Hoş geldiniz!

    • Başlık Metni
    • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

Vahyin Işığında

Rahman Ve Rahim Olan Allahın Adıyla Başlarım

Ömrünü Geçirme Sakın Boş Yere

 

Ömrünü geçirme sakın boş yere
Azmudar ol şahı irfana yürü
İnsan bu dünyaya gelir bir kere
Bezmudar ol vakti Cihana yürü
 
Herkes hisse alsın sadaretinden
Aşıklar dem çekip muhabbetinden
Her yana kök saldı mürüvvetinden
Mihmandar ol Gavsu Ceylan'a yürü
 
Halk içinde otur mihmanın koru
Bazen yağmur yağar bazen de dolu
Bezmi rahta yürü irfana doğru
Payidar ol Canı Sübhan’a yürü
 
Zebur'am Davut'a geldim açıldım
Aşkın deryasına girdim saçıldım
Bahaeddin Veled'e göre biçildim
Merdi merdan ol da meydana yürü

Hiç mümkün mü ki  Allah (c.c.) kuluna şah damarından yakın olup ta kulunun ne yaptığını bilmesin. Kuluna vahiy eden, kulunu yönelten, kulunu istediği tarafa sevk eden, kulunu yetiştiren, kulunu kemala eriştiren, kuluna emanet veren, kulunu halife tayin eden kulu ile alış veriş eden odur.

Seyitler ordusu isimli yazımızın bir bölümünde yazdığımız, beklenen mehdi hususunda görüşlerimizi  Rahim-i rahmanın lütfü keremi ile yazmaya devam ediyoruz. On iki imam ile başlayıp devam eden soy ağacı, manevi değerlerini kaybeden İslam alemine manevi değerlerini kazandırmak için, Resulüllah efendimizin evlatlarından Hüseyin’in (k.s.) soyundan Mehdi Ali Resul ile asrı saadetin maneviyatı yeniden doğar. Kırk yaşında görev alan Mehdi Ali Resul kemalatını tamamlar. Bazı kaynaklarda ümmi olacağı ilmi hikmet sahibi olacağı yol yürüyüşü Resul-ü Ekrem (s.a.v) efendimize benzeyeceği, Cebrail ve Mikail ile, yani vahiy ile yolunu belirleyeceği, bunun için bazı alimlerin yanılgıya düşeceği, akademik kimselerin dünya hayatı uğruna zaafa düşecekleri, ondan ayrılacakları bildirilmiştir. Mehdi Resul etrafının garipler topluluğu olacağı, ona katılanların ise seyitlerden olacağı, sayıları bedir harbine katılan ashabın sayıları kadar olacağı da bildirilmiştir.  Kaynaklara göre ilmi hikmetinin derinliği ile bütün felsefeleri çürüteceği , mana ve mantık dinini yürüteceği, bilahare alimler abitler ve zahitlerin onu tanıyacağı, seyitlerin onu tanıyacağı söylenmiştir. Arz ona arz olunur ve mana zahir bir olur. Resulüllah efendimiz (s.a.v) manen ondan yeniden doğar. Bu doğuş arzın tasviyesidir. Kaynaklara göre Resulüllah efendimiz (s.a.v) Mehdi Ali Resul’den bahsederken ashabdan bazıları “ya Resulüllah Mehdi Ali Resul sizmisiniz yoksa?” sordular Resulüllah (s.a.v) sustu cevap vermedi. Bir hususu belirleyelim; mana değerleri Allah-u Telala’ nın (c.c.) vermiş olduğu değerlerdir. Mehdi Ali Resul hakkında hiçbir ayetin olmadığını söylerler. Manevi değeri olmayan hiçbir zatı Resulüllah (s.a.v) efendimiz değere alıp söylemez ve ondan övgü ile bahsetmez. Manevi penceresi kapalı olan ve  kulakları duymayan, Allah-u Teala (c.c.) ile irtibatı olmayan bazı zatlar, Mehdi Ali Resul’ün üstünü örtmekle hakkın üstünü örttüklerinin farkında değiller herhalde. Arapça bilmek Kuran-ı Kerim’i anlamak manasına gelmez. Hiçbir kimse ben -ı Kerim’i kemalatı ile anladım diyemez.     

 “Onu hemen okumak için dilini depretme. Kuşkusuz onu toplamak ve okumak bize aittir.O halde biz onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et.Sonra onu açıklamak da bize aittir. Baş gözü ile görenler. Ayet ve hadislerin hikmetini anlıya bilirler. Şeriatsız tarikat olmadığına göre tarikatsızda hakikat hakikatsizde marifet olmaz marifetsizde hikmet saçılmaz. Hikmet müminin kayıp malıdır nerde bulursanız alın. Hikmet işin mahiyeti işin özü hakikatidir.” (Kıyamet-16,17,18,19)İmam Mehdi Ali Suriye Şam’ı dolaşır, Irak Bağdat’ı dolaşır ve Kudüs’e ulaşır. Evvela Kudüs’ü fetheder ve Mehdi olduğunu ilan eder. İslam alemi toplanır İsrail fethedilir. Taşlar ağaçlar dile gelir ve orta doğu temizlenir. Sıra Ermenistan’a gelir ve harp şiddetlenir. Mehdi Ali Resul marifet ile bununda üstesinden gelir. Rusya ile savaş başlar. Rusya’da İsrail’in akıbetine uğrar. Fransa ile büyük savaşlar olur, Avrupa’yı kapsar nihayet zamanın sahibi imam Mehdi Ali Avrupa’yı ele geçirir. Sultan Süleyman Serdi İskender İmam Mehdi Ali yeniden nizam intizamı kurar. Allahu Telala’ nın vaadi gerçekleşir. Hiçbir zalim cezasız bırakılmaz.         Bu sürecin başladığına inanıyorum, bu zat her kim olursa olsun biz ona tabiyiz. Resulüllah (s.a.v) efendimiz Hızır ve İlyas manevi ruhaniyet öncüleri sultan Muhammet fatih han ile İstanbul-dan başlar ve Her yeri kuşatır. İmam Mehdi Alin’in icraatlarını bir şiir ile anlatayım;            

 

Ne Ferhat Ne Şirin Nede Çöl Kalır

 

Dağlar Sedalaşır yar sevdasından
Ne Ferhat ne Şirin nede çöl kalır
Yer gökler sarsıldı hu sedasından
Ne akıl ne mantık nede yol kalır
 
Devri Adem derler çıkar meydana
Nefahtumin ruhun vermiş insana
Kur’anı Kerim’de bakın tufana
Ne derya ne umman nede göl kalır
Kimse yan bakamaz bu asil yurda
Meydanı vermeyiz çakala kurda
Aslanlar çıkıp ta gezer ortada
Ne dahil ne hariç nede sol kalır
 
Ehli Beyt derler asıl topraktan
Açıldı okudum yeşil yapraktan
Bir haber geldi de Ali Haydar’dan
Ne Nakşi ne kadri nede kol kalır
 
Bizlere gerektir elbet dört kıta
Musallat olmuşuz bizde Nemrut’a
Bir haber  yolladık bizde Hüdhüd’a
Ne köşk ne saray nede döl kalır
 
Toprağın anası gülün bitirmiş
Marifetle meyvesini yetirmiş
Dört mezhebi Muhammed’e götürmüş
Ne şia ne şafi nede şol kalır
 
Neslim Muhammed’tir Huda’da nişan
Ezeli takdirin etmiş zernişan
Ali’ye söylerler garip dervişan
Ne  ağa ne paşa nede kul kalır.

 

Sevgiler saygılar…


DURSUN GÜNEŞ

HAK VE HAKİKAT PARTISI GENEL BAŞKANI

                            
0 Yorum - Yorum Yaz