05.06.07 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA KAYSERİ HUNAT MEYDANINDAYIZ.

05.06.07 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA KAYSERİ HUNAT MEYDANINDAYIZ.

TÜRKİYENİN MOZAĞİNE GÖRE YENİ BİR ANAYASANIN HAYATA GEÇMESİ GEREKİR.

Buna Binaen

İnsan fıtratı ele alındığında, başarısı tecrübe edilmiş, farklı inanç, etnik köken ve tüm yapıları bir arada marifetle tuta bilmiş Osmanlı Devlet anlayışının yeniden inşa edilmesi için

1-Adalet Karşısında Sultan ve  kölenin ayrım yapılmadan eşit Yargılanacağı Her türlü

dokunulmazlığın kaldırılması

2-Vatana ihanet ve toplumu ağır tehdit altında bırakacak suçlara İdam yasasının çıkartılması.

3-Rüşvet mefhumunu tamamen ortadan kaldırılarak yolsuzlukların önün kesilmesi.

4-Basının tamamen özgür Yayın yapmasının sağlanması.  RTÜK’ ün kaldırılıp toplum ahlakını bozan müstehcen yayınların yasaklanması.

5-Faiz, Zina, İçki, Kumar ve Uyuşturucu  gibi kötülüklerin anası sayılan felaketlerin Devlet eliyle yasaklanması ve son verilmesi.

6-Eğitim ve Öğretim Sisteminin Batı Normlarına göre değil İslam ve Anadolu’nun öz Kültürüne göre şekillendirilmesi.

7-Tekke ve Zaviyelerin açılması. Ehil  İmamların medrese’ lerde yetiştirilmesi. Diyanetin ehli sünnet itikatı üzerine sağlam bir yapıya kavuşturulması.

8-Adaletle kurulacak olan devletimizin muntazam bir şekilde korunması ve kollanması.

9-Yahudi ve Hırıstiyan ortaklığı  olan, Avrupa Birliği ile  Nato’dan  el çekilmesi. 

10-Başta İsrail olmak üzere Devletimizin bütünlüğüne açıktan saldıran veya zarar veren Ülkelerle ticari ve diplomatik  ilişkilerin askıya alınması.

11-Bütün Siyonist, masonik ve haçlı tehdidi oluşturan Loca, dernek ve teşkilatların faaliyetlerine son verilmesi.

12-Türkiye Cumhuriyeti Devletinin  katiyyen!!!  ( BOP)  Büyük Orta Doğu Projesinde rol almaması, Orta Doğuda  Bağımsız Milli bir duruş ve ülke çıkarlarına göre politika izlemesi.

13- Tarım ve Hayvancılıkta: Vergi yükünü azaltıp, dış mihrakların belirlediği kotaları kaldırıp. Lüzumsüz ithalatın durdurulması.

14- Milletimizin üzerinden haksız vergi ve fahiş zamları önleyerek doğal istihdam sağlanması

15-Bütün Madenlerimizin işlenmesi ve petrolümüzün çıkartılması.

16-Terörün her türlüsüne karşıyız. Yani başımızda bir Siyonist  terör devleti istemiyoruz. Burası Türkiye dir. Türkiye olarak kalacaktır.

ALLAHIN SELAMI ÜZERİNİZE OLSUN

276 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın