Arşiv
Terörist gruplar Osmanlı Devletini yıktıkları gibi Meclis-i Mebusan, İttihat ve Terakkinin eline geçti ve Osmanlının bütün hazinelerini boşalttılar. Osmanlıyı bir pula muhtaç koydular. - 22/06/2012