GÜLDÜR GÜL

GÜLDÜR GÜL
 
Sıbğetullah esrarında
Gülün esrarı güldür gül
Beytullah’ın etrafında
Nuru cemali güldür gül
 
Vardım şehri gülistana
Sordum Beyazıt Bestam’a
Derman istedim hastana
Gami efkari güldür gül
 
Hacılar hocalar bilmez
Bu esrara akıl ermez
Gözü kör olan görmez
Bağı bostanı güldür gül
 
İnna Fetahna buyurdu
Fethin âleme duyurdu
Mümin münafık ayrıldı
Adıyla şanı güldür gül
 
Seyit Ali güldür neslim
Kayda aldılar ismim
Her yana astılar resmim
Aşkı sevdası güldür gül