KURAN'I KERİM ELİF İLE BAŞLAR

KURAN'I KERİM ELİF İLE BAŞLAR
 
Kuran'ı Kerim Elif ile başlar
Bir kaşı kemanı Elif isterim
Meyveli ağacı görenler taşlar
Adalet burcunda arif isterim
 
İki Ha bir Mim’de adım duyurdu
Nezaket bağında yatar uyurdu
Esti badı sabah bize duyurdu
Güllerde ince zarif isterim
 
Ali’yi Ekber adalet burcunda
Hakk’tan gayrı bir şey yoktur hurcunda
Esrarı gizlidir kudret tacında
Dört kapıdan içeri maruf isterim