KÜKREMİŞ ASLANLAR KAFESE SIĞMAZ

KÜKREMİŞ ASLANLAR KAFESE SIĞMAZ
 
Kükremiş aslanlar kafese sığmaz
Aslan yatağında çakal barınmaz
Böyle yatmak ile menzil alınmaz
Kalkın yiğitlerim kalkın ayağa
 
İki Ha bir Mim’le el pençeleşti
Sultan geldi sarayına yerleşti
Cebrail Mikail geldi söyleşti
Kalkın yiğitlerim kalkın ayağa
 
Ali Haydar derler harman yerinde
Zülfikar kuşanmış kemer belinde
Mehdiyi Resul alem dilinde
Kalkın yiğitlerim kalkın ayağa